Skip to main content

​Obalans mellan yrkesutbildningar och arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 11:47 CEST

Det råder en obalans mellan arbetsmarknadens efterfrågan och utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar i Storstockholm. Samordnad redovisning och gemensamma principer för dimensionering av platser är två möjliga lösningar. Det visar en ny rapport från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

I rapporten ges för första gången en samlad bild av utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar i länet - såväl den yrkesinriktade vuxenutbildningen som gymnasieskolans yrkesprogram. Vilket utbud av yrkesutbildning på gymnasial nivå har invånarna tillgång till och hur väl matchar det arbetsmarknadens efterfrågan? Rapporten synliggör såväl bristyrken som yrken där det utbildas fler än vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Rapporten visar bland annat:

 • Utbud och dimensionering av yrkesutbildningar speglar inte till fullo arbetsmarknadens efterfrågan.
 • Det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan inom flertalet utbildningsinriktningar.
 • Kostnaderna för olika utbildningsinriktningar, snarare än arbetsmarknadens efterfrågan, har stor betydelse för vilka utbildningsinriktningar som erbjuds invånarna i länet.
 • Energiteknik inom utbildningsområdet el och plåtslageri inom byggområdet är två exempel på utbildningar med få antagna men stor efterfrågan på arbetsmarknaden.
 • Inriktningen djur inom naturbruksutbildningen, och inriktningarna frisör och hår- och makeupstylist inom hantverksutbildningen är två exempel med många antagna men med liten efterfrågan från arbetsmarknaden.
 • Vård och omsorg är den enda utbildning där vuxenutbildningen har fler studerande än gymnasieskolan.
 • Intresset för yrkesutbildningar har minskat stadigt bland yngre. Strukturella hinder, exempelvis brister på lärlingsplatser, att hemkommunen inte erbjuder en viss inriktning eller att kommunernas budget begränsar intaget, påverkar också.

Rapporten föreslår ett antal insatser för att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan:

 • Samordnad redovisning av regionens utbud av vuxenutbildning.
 • Gemensamma principer för dimensionering och inriktning av vuxenutbildningen.
 • Regionalt samordnad planering av utbildningsutbudet för den yrkesinriktade utbildningen.
 • Utvecklad stödstruktur för förenklat mellankommunalt utbyte.
 • Gemensam kvalitetsuppföljning för att säkerställa kvalitetsnivån på de utbildningar som ges.

För mer information kontakta:

Emil Lindqvist, verksamhetschef
emil.lindqvist@ksl.se tel 08-615 94 07

David Folke, processledare
david.folke@ksl.se tel 08-615 94 17

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar. KSL driver regional utveckling och samverkan på uppdrag av medlemmarnas ledningar i politik och förvaltning. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.