This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kungliga Operan och Dramaten i Flemingsberg.jpg

Bild -

Kungliga Operan och Dramaten i Flemingsberg.jpg

Strategisk Arkitektur ritar Kungliga Operans och Dramatens nya ateljéer och verkstäder. Visionsbild. Illustration av Strategisk Arkitektur.
  • Licens: Användning i media protected
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 2915 x 2185, 5,62 MB
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Strategisk Arkitektur förenar människa, form och värde. Genom en fusion av gestaltning och affärsnytta formad i nära dialog med kunden utformar vi miljöer med människan i fokus. Med cirka 65 medarbetare i Stockholm verkar vi inom områdena fastighetsutveckling, stadsutveckling, handel, bostad och interiör arkitektur. Vi skapar bestående värden genom att leverera mer än vad som förväntas av en arkitekt. Bolaget grundades 1991, är partnerägt och har en omsättning på cirka 90 miljoner SEK. Aktuella uppdrag är bland annat ny simhall med kontor i Solna, omdaningen av NK, stadsutveckling av Bredden, utveckling av Bobergs tegelbyggnader i Gasverksområdet, nytt huvudkontor för Tele2 och nya bostäder i Västerås, Täby och Eskilstuna.För ytterligare information, www.strategiskarkitektur.se

Presskontakt