Skip to main content

Transparent strategiprocess skapar engagemang

Nyhet   •   Maj 27, 2013 15:02 CEST

– När det var dags för oss att formulera vision, mål och strategier för de kommande tre åren var det naturligt för oss att bjuda in alla medarbetare att vara med i processen. I olika workshopar diskuterades nulägesanalys, omvärldsanalys, möjligheter och hot, framtida innovationer, den bästa arbetsplatsen och den fulländande leveransen. Medarbetarna fick själva välja grupp eller grupper de skulle delta i. Workshoparna följdes upp med en eftermiddag med alla anställda då vi gemensamt arbetade fram en ny vision, säger Anna Werntoft, vd på Stratiteq.

Varje workshop modererades av en facilitator som drev diskussionerna och dokumenterade resultaten. Resultaten från mötena presenterades på en fysisk vägg på kontoret respektive en virtuell vägg på Stratiteqs interna sociala flöde. Slutligen presenterades den gemensamma visionen och strategin för medarbetarna samt gjordes tillgänglig via en mobil app. Hela processen från start till mål tog drygt ett kvartal. Det var en resa som genererade mycket energi och kreativitet.

Strategin blir allas egendom
En av de främsta fördelarna med att genomföra en transparent strategiprocess i ett konsultföretag är, enligt Anna Werntoft, att medarbetarnas innovativa förmåga och kompetens tillvaratas samtidigt som strategin blir allas egendom. Eftersom alla varit med och utvecklat och engagerat sig i strategin behöver inte ledningsgruppen lägga lika mycket resurser på att kommunicera den i organisationen.
En transparent företagskultur är förstås ett plus för ett företag som överväger att öppna upp strategiprocessen, inte minst eftersom det ger medarbetarna den trygghet som krävs för att våga vara helt öppna och våga presentera de idéer och förbättringsförslag som kommer fram under processens gång.
– Medarbetare i företag som väljer transparenta strategiprocesser bär ständigt med sig insikten om företagets långsiktiga mål, värdegrund och strategi. Det ger en god grund till de vardagliga beslut som fattas. Företag som satsar på en transparent strategiprocess bör också vara beredda på att möta de frågeställningar och våga ta de diskussioner som kan dyka upp under processens gång, säger Anna Werntoft.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy