Skip to main content

Göta Kanalbåten m/s Diana kulturminnesmärkt

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 13:11 CET

Göteborg

2009-12-14

Göta Kanalbåten m/s Diana kulturminnesmärkt

Den 10 december 2009 beslutade Statens maritima museer att Göta Kanalbåten M/S Diana är så kulturhistoriskt värdefullt att hon ”k-märks”.

– Vi är mycket glada och stolta att M/S Diana fått denna utmärkelse. Sedan tidigare är M/S Juno och M/S Wilhelm Tham k-märkta och det känns härligt att hela flottan nu fått den positiva uppskattning som en Kulturminnesmärkning innebär, säger Håkan Gullberg, rederichef på Göta Kanal Rederiaktiebolag och fortsätter.

– Det är även ett erkännande av Strömma Turism & Sjöfart AB som långsiktig ägare av kanalbåtarna. Sedan sitt övertagande 2001 har Strömma investerat och renoverat fartyget på ett både omsorgsfullt och tidstypiskt sätt.

Även marknadsföringsmässigt är beskedet positivt.

– Självklart ökar k-märkningen flottans status och vi ser positivt på säsongen 2010. Bokningsläget är redan bättre jämfört med föregående år och på vår viktigaste marknad Tyskland är utvecklingen fortsatt stark med en rad nya agenter. I Storbritannien jobbar vi på ett samarbetsavtal med en ny och stor turoperatör och hoppas på att gå i hamn med det innan årsskiftet avslutar Håkan.

 

Det är Statens maritima museer som beslutar av k-märkning av fartyg och deras motivering lyder:

 • Det kulturhistoriska sammanhanget.
 • Fartyget är en typisk representant för kanalbåtarna som ursprungligen byggdes som kombinerade last- och passagerarfartyg. Fartyget och dess verksamhet är synnerligen väldokumenterad. Diana är både samhällshistoriskt, teknikhistoriskt, person- och socialhistoriskt intressant.

 • Tekniskt tillstånd.
 • Diana var landets sista ångdrivna fartyg i reguljär kanalfart. Ångmaskinen byttes mot dieseldrift 1969. Fartygets skrovform är ursprunglig. Från 1960-talet används svetsning istället för nitning vid byte av plåtar. 1974/75 ändrades överbyggnader, styrhytten flyttades fram så fördäcket förkortades. Byggnader på båtdäck var fram till 1974 gjorda i trä, efter ombyggnaden är de i lättmetall. Färgvalet följer traditionen sedan 1931.

 • Utrustning.
 • Inredningen har ändrats flera gånger vid om och tillbyggnader av fartyget. Lastrummet delades 1960 och byggdes om till fyra hytter. Senare ändrades hela lastrummet till ett konferensrum. Hytterna byggdes om 1987. Matsal, byssa och pentry samma som ursprungligt. Fartyget har modern navigation och säkerhetsutrustning enligt krav för klassen.

 • Tillgänglighet – Verksamheten.
 • Fartyget drivs kommersiellt och var och en som löser biljett äger tillträde ombord. Visning av Diana ordnas efter överenskommelse med ansvarigt befäl ombord.

 • Bedömning.
 • Fartyget brukas i en lång tradition där förändringar av fartyget speglar utvecklingen och krav på säkerhet och driftekonomi. Fartyget är väl dokumenterat. Dianas pedagogiska värde är tydligt gällande skeppsteknik och framförande.

  Diana och det sammanhang, kanaltrafiken, som hon brukas i bedöms av Statens maritima museer som kulturhistoriskt värdefull.

  För mer information kontakta:

  Håkan Gullberg, rederichef Göta Kanal Aktiebolaget
  Tfn: 031-80 63 10 eller 0708-94 76 43
  E-post: hakan.gullberg@stromma.se

  Claes Wollentz, intendent Statens maritima museer
  Tfn: 0733-40 16 40
  E-post: claes.wollentz@maritima.se

  Rederiet grundades den 27 februari 1869. Flottan består idag av tre fartyg; Juno, Wilhelm Tham och Diana vilka trafikerar Göta kanal. Sedan januari 2001 ingår rederiet i Strömmagruppen, en upplevelseinriktad företagsgrupp med stor erfarenhet av bevarande och drift av historiska fartyg.

  Bifogade filer

  PDF-dokument

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy