Skip to main content

Strukton Rail beläggs med företagsbot efter dödsolycka

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 13:47 CET

1 februari 2010 omkom en av Struktons medarbetare vid ett snöröjningsarbete på järnvägen, vid Linghems station söder om Linköping. Idag yrkar åklagaren på att Strukton beläggs med en företagsbot på 3 miljoner kronor för händelsen. Strukton erkänner sitt fulla ansvar vid arbetsplatsolyckan och kommer inte att motsätta sig boten.

Åklagaren har tagit fasta på brister i Struktons arbetsmiljöansvar, som handlar om hur snöröjningsarbetet hade förplanerats och vilket skydd som upprättats för de två medarbetare som utförde snöröjningen. Järnvägen är en riskfylld arbetsmiljö där olika skyddsformer tas ut för att säkra tryggheten vid arbete ute i spår. Den här tidiga vintermorgonen var en av bristerna att en för låg skyddsform tagits ut.

Säkerhetsarbetet har högsta prioritet inom Strukton Rail, och sedan dödsolyckan inträffade har en rad säkerhetsåtgärder införts för att skydda och höja säkerhetsmedvetandet hos våra anställda. Efter olyckan kräver Strukton Rail bland annat alltid skyddsformen avstängt spår vid snöröjning, och för en månad sedan följde Trafikverket efter och införde samma krav för hela branschen. Samtidigt pågår ett samarbete kring säkerheten på branschnivå tillsammans med Trafikverket, där målet är att hitta lösningar som ger järnvägsanställda en tryggare arbetsmiljö utan att påverka tågtrafiken negativt. 


Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Strukton ansvarar för drift och underhåll på stora delar av Trafikverkets bansträckor och förser SL:s spår med service och felavhjälpning.  Genom proaktivt underhåll arbetar Strukton Rail för att leverera rätt förutsättningar för en säker och punktlig spårtrafik. I Sverige arbetar 500 anställda och år 2011 hade bolaget en omsättning på 1,1 miljarder.

Strukton Rail AB ingår i koncernen med samma namn, med 3.200 anställda och verksamheter i fem europeiska länder.

>>Läs mer om Strukton Rail på www.strukton.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera