Skip to main content

Sörmland ökar i SCB:s Inkvarteringsstatistik ”sommar 2016”

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 13:58 CEST

I det regionala turismuppdraget för Sörmland arbetar STUA med målbilden 2023, vilken långsiktigt anger att aktörerna ska öka sin omsättning genom utveckling av besöksnäringen. En viktig del i detta arbete är att tillsammans med besöksnäringen verka för att utveckla en helårsdestination med fokus på upplevelser året runt.

Sommaren är fortfarande den största säsongen för besöksnäringen och perioden juni-augusti 2016 visar en ökning i antalet kommersiella gästnätter (hotell, vandrarhem, camping, privata stugor & lägenheter) i Sörmland. Det är preliminära siffror, som kan komma att ändras.

Den totala ökningen för sommarmånaderna juni-augusti 2016, i jämförelse mot 2015, ligger på 7,6%. De utländska gästnätterna har ökat med 9,5% i jämförelse med sommaren 2015.

Under juni-augusti har de tyska gästnätterna ökat med ca 38% mot sommaren 2015. Dock är inte uthyrning av privata stugor och lägenheter med i de preliminära siffrorna för respektive utlandsmarknad, heller inte för logiintäkter. Logiintäkterna visar en ökning mot 2015, med 5,2 %.

Hittills i år (januari-augusti) har gästnätterna i Sörmlands län ökat med 6,8 % jämfört med föregående år.

Besöksnäringen innefattar förutom företag inom logi även andra aktörer, verksamma i andra branscher såsom handel, restauranger, aktivitetsföretag m fl. Utveckling inom dessa branscher syns inte i inkvarteringsstatistiken från SCB, som endast påvisar antalet övernattningar i kommersiella boenden. I statistiken finns t ex inte de privata gästnätterna med (d v s de gästnätter som besökare spenderar hos vänner och bekanta). Samtidigt så bidrar den privata turismen med omsättning inom t ex handel, restaurang och aktiviteter.

Regionen har också en stor del dagbesökare från bl a Stockholm, som reser till Sörmland över dagen och spenderar pengar i regionen. Denna konsumtion syns heller inte i inkvarteringsstatistiken.

Inkvarteringsstatistiken för sommarsäsongen är inte ett mätetal som anknyter till mål och prioriteringar i det regionala turismuppdraget, men de påvisar ändå att utvecklingen går åt rätt håll.

Vi avvaktar att kommentera 2016 års utfall ytterligare, tills vi har helårsstatistik som påvisar utvecklingen i hela besöksnäringen. Denna förväntas komma i maj 2017.

För mer information
Ola Lindgren Nilsson, vd STUA utvecklar besöksnäringen!
Tel 0155-22 27 74 (tillgänglig efter kl. 15.00 idag 6 oktober)

STUA leder den gemensamma destinationsutvecklingen för att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål för nationella och internationella besökare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.