Skip to main content

Den nationella studentbostadsportalen utvecklas

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 13:39 CEST

Den första och största svenska studentbostadsportalen finns även på engelska. Från och med idag behöver en student som ska söka studentbostad i Sverige endast komma ihåg adressen www.sökstudentbostad.se alternativt www.sokstudentbostad.se. Mer än 80 % av landets studentbostäder går att finna genom länkar via portalen.

”Vi har tagit fram denna portal för att underlätta för studenter och blivande studenter i sitt bostadssökande” säger Svenska Studentbostadsföreningens generalsekreterare Ulf Bingsgård i en kommentar. ”För att slippa sitta och planlöst surfa omkring på nätet, på jakt efter en studentbostad behöver man fortsättningsvis endast komma ihåg adressen till vår portal, vilket är en klar lättnad för den bostadssökande”, fortsätter Bingsgård. ”Den ökande internationaliseringen av högskolan gör att det är ett naturligt utveckling av portalen att ha en engelsk version av den” avslutar Ulf Bingsgård.

Portalen finns länkad från bland annat Svenska Institutets hemsida för utländska studenter som vill läsa i Sverige, www.studyinsweden.se, och även från Högskoleverkets hemsida www.studera.nu. Dessutom finns portalen tillgänglig från den europeiska samarbetsorganisationens, European Council for Student Affairs – ECStA, hemsida www.ecsta.org och från Föreningen nordiska studentbostäders hemsida, www.nsbo.org.

I dagsläget kan man via www.sökstudentbostad.se söka sig fram till mer än 51 300 av de drygt 65 000 studentbostäder som finns i landet. Genom att fler studentbostadsaktörer ansluter sig till Svenska Studentbostadsföreningen SSBF blir den nationella studentbostadsportalen mer heltäckande, vilket gagnar de bostadssökande studenterna både i Sverige och utomlands.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy