Skip to main content

Öppet brev till Leif Pagrotsky

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 10:34 CEST


Den sociala dimensionen av Bolognaprocessen

Det var med stort intresse jag tog del av det pressmeddelande som publicerades den 1 april kring regeringens förfrågan till Sveriges Förenade Studentkårer rörande den sociala dimensionen i Bolognaprocessen.

European Council for Student Affairs – ECStA är ett europeiskt samarbetsnätverk av organisationer verksamma inom den studiesociala sektorn. I dagsläget finns medlemmar från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike med i organisationen. Från Sverige är Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) medlemmar.

Syftet med ECStA är att stödja och främja utvecklandet av den studiesociala infrastrukturen vid den högre utbildningen i Europa. Organisationen verkar för en ökad mobilitet bland Europas studenter och samtidigt försöker förbättra studenternas studiesociala situation.

Vi ser det som positivt att statsrådet tar tag i de studiesociala frågorna i Bolognaprocessen. Vår förhoppning är att även den sociala dimensionens aktörer får tillfälle att diskutera sina synpunkter kring Bolognaprocessen. I dagsläget är inte denna grupp direkt representerad vilket både studenter och utbildningsinstitutioner är.

För att åstadkomma en bättre situation för Europas studenter kan samtal med aktörerna inom den studiesociala sektorn vara en framkomlig väg. Om möjligheten att vara en samtalspart skulle öppnas skulle detta välkomnas av European Council for Student Affairs.


Med vänliga hälsningar


Ulf Bingsgård
Vice president, European Council for Student Affairs - ECStA
Generalsekreterare, Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera