Skip to main content

Svensk vice ordförande i europeiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 11:42 CEST

Den europeiska samarbetsorganisationen kring studiesociala frågor för studenter, European Council for Student Affairs (ECStA), har valt Ulf Bingsgård - generalsekreterare i Svenska Studentbostadsföreningen - till vice ordförande för en mandatperiod på två år. Francois Carbon från Luxemburg valdes till organisationens andra vice ordförande där Achim Meyer auf der Heyde från Tyskland blev dess ordförande.

– En högt prioriterad fråga från min sida kommer att vara arbetet med att få fler medlemsinstitutioner, främst då från de nya EU-medlemsstaterna, in i ECStA, säger Ulf Bingsgård. Deras medlemskap blir en tillgång för organisationen i vår kommunikation med de olika instanserna inom EU, exempelvis med Kommissionen och Rådet samt att ett medlemskap är en tillgång för både dem och oss.

– Den totala enighet som råder i organisationen kring vår målsättning, budget och i valfrågorna kommer att vara en styrka för oss i ledartrojkan i det fortsatta arbetet. Ett arbete som kommer vara till gagn för att öka mobiliteten och utbytet bland studenter inom Europa, avslutar Ulf Bingsgård.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy