Skip to main content

Årets Kurslitteraturpris till nyskapande skildring av organisering

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2016 08:30 CEST

Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård är årets vinnare av Kurslitteraturpriset

Med ett nydanande pedagogiskt upplägg, där en skönlitterär berättelse om ett företags tillkomst och utveckling står i centrum, vinner den kommande boken En berättelse om organisering årets Kurslitteraturpris. 

– Ambitionen är att bidra med kunskap och reflektion kring varför organisation och organisering är centralt för att förstå vårt samhälle, säger bokens författare.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla. I år går förstapriset och 150 000 kronor till den kommande boken En berättelse om organisering, med följande motivering från juryn:

”I En berättelse om organisering får vi följa modeföretaget Mess från delägarnas första stapplande steg till utvecklingen av ett framgångsrikt företag. Genom skildringen av deras framgångar, konflikter och problem i kombination med teoretiska fördjupningar lär sig läsaren om organisationsteorins olika delområden, så som ledarskap, makt, motivation, kultur, beslutfattande och omvärldsanalys. Genom att växla mellan teori och praktik lyckas författarna på ett föredömligt och nyskapande sätt skapa förståelse för organisationsteorin och hur den kan hjälpa organisationer till en väl fungerande verksamhet.”

Bakom boken står författarna Maria Grafström, docent i företagsekonomi och verksam som forskare, lärare och forskningsledare på SCORE (Stockholm Centre for Organizational Research) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Anna Jonsson, docent i företagsekonomi och verksam som forskare och lektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Oline Stig, författare och skribent för Tidningen Vi och Sydsvenska Dagbladet och Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Boken synliggör och visar på vikten av att förstå organisationer utifrån deras sammanhang. Det är inte självklart var de organisatoriska gränserna ska dras och många av de frågor som kan antas vara interna kan även förklaras och förstås genom att rikta fokus även på interorganisatoriska relationer och vad som händer i omvärlden.

– Genom att lyfta fram organiseringen av Mess över tid vill vi visa på betydelsen av organisationsteori för att förstå inte bara en enskild organisations verklighet utan också vårt samhälle i stort. Vår förhoppning är att läsning av boken både erbjuder och uppmuntrar till en förståelse för – och färdigheter att tala med andra om – hur organisering och det samtida samhället kan förstås, säger författarna.

Om Kurslitteraturpriset

Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts, Språklig sårbarhet i förskola och skola av Barbro Bruce, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson och Eva Sventelius, samt Psykologin som vetenskap av Lars-Gunnar Lundh och Artur Nilsson. Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Stockholm den 14 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet? Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

För ytterligare kommentarer kontakta: 
Stefan Persson, VD Studentlitteratur och juryns ordförande
Tel: 046-31 22 77
E-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 297 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.