Skip to main content

Årets Kurslitteraturpris till oumbärlig bok om bedömning, betyg och lärande

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 13:05 CEST

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla – i år går priset till manuset Bedömning, betyg och lärande.

”En kritisk reflektion kring de allra senaste forskningsresultaten kombineras här med konkreta råd för hur lärare, under nuvarande system, kan utveckla sin bedömning och sin betygssättning” (ur juryns motivering).

– Årets vinnarbidrag träffar mitt i prick på flera sätt och adresserar en av skolans viktigaste frågor just nu. Med stor entusiasm förmedlar författaren en aktuell och relevant teoretisk och historisk fördjupning såväl som konkreta och efterfrågade förslag på hur man utvecklar kompetens inom betyg- och bedömningsområdet, säger Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.

Författare till Bedömning, betyg och lärande är Alli Klapp som är fil.dr i pedagogik. Sedan 2005 har hon forskat kring frågor som rör betyg och bedömning, bland annat vid Göteborgs universitet och Columbia University, New York. Hennes forskning lyfter fram olika perspektiv, exempelvis vad betyg mäter för typ av kunskap och personliga egenskaper hos eleverna samt hur betyg kan påverka elevers lärande och prestationer. Boken belyser just hur bedömning, betyg och lärande förhåller sig till varandra och tydliggör hur det påverkar både skolan i stort och den enskilde eleven.

”Frågan är hur vi skapar en skola, en verksamhet och ett bedömningssystem där eleverna lär sig så mycket som möjligt och kan lyckas oavsett bakgrund och förutsättningar som kön och social status” (Alli Klapp, utdrag från boken).


Om Kurslitteraturpriset 

Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla, oavsett ämne.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts, Psykologi för sjuksköterskor av Lena Wiklund Gustin och Politik och förvaltning i svenska kommuner av Gissur Ó Erlingsson och Johan Wänström.

Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Lund den 17 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet? Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

För ytterligare kommentarer kontakta: Stefan Persson, VD Studentlitteratur och juryns ordförande Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 297 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.