Skip to main content

Är det verkligen våra rutiner det är fel på?

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 09:02 CEST

Ett ledarskap som fokuserar på hård styrning och kontroll resulterar ofta i ineffektivitet, bristande ansvarstagande hos medarbetarna och dålig framdrift av projektet. Det menar de två författarna, Lars Marmgren och Mats Ragnarsson, som har lång erfarenhet inom projektledning och organisationsarbete. I samarbete med Studentlitteratur ger de ut boken Att leda osäkra och komplexa projekt.

Författarna menar att orsaken till detta, som kan låta som en paradox, är att vi lätt hamnar i ”komplexitetsfällan”. I ”komplexitetsfällan” försöker vi att styra det komplexa och vill inte acceptera att genuin osäkerhet är ofrånkomligt i många projekt. Vår rädsla för osäkerhet och vår strävan efter kontroll resulterar i organisationer som blir onödigt komplexa, ineffektiva och skapar dåliga miljöer för människor att arbeta i.

För att komma runt paradoxen menar de att det krävs ett annat sätt att se på organisering och ledning av de komplexa projekten. Det synsättet bygger på ett gemensamt ”spelsystem” snarare än ett starkt kontrollsystem. Det kräver också ett ledarskap som förmår att skapa rätt förutsättningar för projektets medlemmar att ”Tänka tillsammans” och att ”Handla tillsammans”.

Boken bygger bland annat på intervjuer med ledare som utan detaljstyrning och sofistikerade kontrollsystem nått framgång i komplexa projekt. 

– Det finns och har alltid funnits ledare som arbetat på det här sättet men som inte riktigt kunnat förklara vad det är de gör och varför det fungerar. Vår uppfattning är att de har en intuitiv förmåga att skapa goda förutsättningar för självorganisering. Vi har velat finna och beskriva de principer som dessa ledare använder men de själva inte riktigt kan uttrycka.

Det här är en bok som särskilt du som leder eller arbetar i projekt – eller är chef i en organisation som bedriver arbete i projektform – kan ha behållning av. 

Om författarna:
Lars Marmgren är organisationskonsult och civilingenjör med över 20 års erfarenhet inom organisations- och ledarutveckling. Mats Ragnarsson är seniorkonsult i Wenell Management och ledamot av Svenska Projektakademien med 25 års erfarenhet av projektledning.

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.