Skip to main content

Angelägen bok om svenska kommuner tilldelas Kurslitteraturprisets hederspris

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 13:09 CEST

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla – boken Politik och förvaltning i svenska kommuner tilldelas årets hederspris.

”För en angelägen lärobok som på ett entusiasmerande och lättillgängligt sätt ger studenten grundläggande förståelse för svenska kommuner. Genom ett pedagogiskt upplägg åskådliggör författarna såväl de konstitutionella ramarna för den kommunala verksamheten som hur formella spelregler omsätts till praktisk politik” (ur juryns motivering).

– Genom en lättillgänglig beskrivning av de svenska kommunerna och hur de styrs lyckas författarna Gissur Ó Erlingsson och Johan Wänström levandegöra diskussionen om hur den lokala demokratin i Sverige fungerar, säger Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.

Gissur Ó Erlingsson är docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Hans forskning kretsar huvudsakligen kring politiska partier, offentlig korruption och politisk deltagande på kommunal nivå. Johan Wänström är universitetslektor i statsvetenskap och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, och forskar främst om medborgardialoger och andra former av deltagardemokrati på lokal nivå.

Om Kurslitteraturpriset 

Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla, oavsett ämne.

Årets Kurslitteraturpris tilldelas Bedömning, betyg och lärande av Alli Klapp. Juryns andra hederspris tilldelades Psykologi för sjuksköterskor av Lena Wiklund Gustin.

Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Lund den 17 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet?
Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

För ytterligare kommentarer kontakta: Stefan Persson, VD Studentlitteratur och juryns ordförande Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 297 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.