Skip to main content

Att utmana och möta motståndet.

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:26 CEST

Feminism väcker fortfarande starka känslor. Det vet många som föreläser om feminism och feministisk forskning. Reaktionerna från publiken - oavsett om det är ett offentligt framträdande eller ett akademiskt seminarium - kan spänna från djup uppskattning till markerad skepsis och öppen fientlighet.

I den nyutkomna boken "Motstånd och fantasi - historien om F" står just de tillfällen då feministisk forskning möts av motstånd i fokus. F står för den feministiska forskaren och boken är skriven av sex forskare verksamma inom feministisk forskning. Framställningen bygger på deras egna erfarenheter och upplevelser från föreläsningar, seminarier och andra sammankomster. Situationerna har sammanställts och analyserats gemensamt. Författarna har även skapat fantasier och tänkbara alternativa utfall av historierna i syfte att utforska och tänja gränserna för vad som är möjligt - i tanke och handling.

Feministisk kunskap har utvecklats i akademin och på olika sätt påverkat samhället under de senaste decennierna. Ofta efterfrågas och välkomnas de kunskaper som den feministiska forskningen ger upphov till, men reaktionerna blir inte sällan negativa. Boken beskriver hur motståndet uttrycks och vilka föreställningar som finns om F.

Med hjälp av teorier om kön och makt analyseras processer av motstånd som en del av hur könsordningen i samhället återskapas. Det handlar om makten över kunskapen, om vem som får uttala sig om vad. Är det så att feministisk kunskap nedvärderas därför att kvinnor nedvärderas?

Motstånd och fantasi - historien om F fångar ett fenomen i samtiden och vill inspirera till reflektion och nya samtal.

Boken är skriven av forskarna:
Anna Wahl, Kungliga Tekniska Högskolan
Maud Eduards, Stockholms Universitet
Charlotte Holgersson, Kungliga Tekniska Högskolan
Pia Höök, Kungliga Tekniska Högskolan
Sophie Linghag, Kungliga Tekniska Högskolan
Malin Rönnblom, Umeå Universitet

För ytterligare information om bokens innehåll kontakta
Kristina Genell, förläggare, tel 046-313121, kristina.genell@studentlitteratur.se

För recensionsexemplar kontakta
Petra Jönsson, petra.jonsson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.