Skip to main content

Bok som belyser psykologiska aspekter av sjuksköterskans arbete får Kurslitteraturprisets hederspris

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 13:06 CEST

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla – bokprojektet Psykologi för sjuksköterskor tilldelas årets hederspris.

”En skicklig sjuksköterskas kunskaper förgrenar sig till flera närliggande discipliner där psykologi är en av de viktigaste. Ändå har det, fram tills nu, saknats ett verk på svenska som samlar och beskriver noga utvalda kunskaper om psykologi för blivande sjuksköterskor. Boken Psykologi för sjuksköterskor är ett utomordentligt välskrivet svar på detta behov” (ur juryns motivering).

Till boken hör ett rikt digitalt material där bland annat kapitelsammanfattningar i form av bildspel, övningsuppgifter och tester som föredömligt bidrar till lärandet för eleven och stöttar undervisningen för läraren.

– Bokens uppbyggnad med dess digitala delar ger alla förutsättningar för att bredda sjuksköterskans kunskaper ytterligare och verkligen omsätta psykologiska teorier och begrepp i sin profession, säger Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.

Författaren Lena Wiklund Gustin är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård samt legitimerad psykoterapeut. Sedan 2001 är hon lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola (MDH) och har även en tjänst som professor i psykisk helsearbeid vid Høgskolen i Narvik.

Om Kurslitteraturpriset 

Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla, oavsett ämne.

Årets Kurslitteraturpris tilldelas Bedömning, betyg och lärande av Alli Klapp. Juryns andra hederspris tilldelades Politik och förvaltning i svenska kommuner av Gissur Ó Erlingsson och Johan Wänström.

Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Lund den 17 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet? Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

För ytterligare kommentarer kontakta: Stefan Persson, VD Studentlitteratur och juryns ordförande Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 297 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.