Skip to main content

En storsäljare - nu på svenska!

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:23 CET

Att skapa effektiva team* är en bok av Susan A. Wheelan – professor och forskare inom bl.a. ledarskap, grupp- och organisationsutveckling. Hennes metoder används redan i Sverige och i många andra länder och boken är en storsäljare som beskriver hur man skaffar sig affärsmässig framgång genom att arbeta med grupputveckling i sin organisation. *(Utgiven på engelska av Sage Publications (CA), 2009, Creating Effective Teams.)

Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Detta är bara några av de många frågor som Susan Wheelan diskuterar i sin bok. Den är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer.

Boken bygger på författarens långa och framgångsrika erfarenheter av att arbeta med grupper inom både den offentliga sektorn och näringslivet. Författaren skriver enkelt och rakt på sak, med en rad praktiska exempel och reflekterande frågescheman som både gruppmedlemmar och ledare kan använda sig av.

Hon visar vilka verktyg som krävs för att team ska lyckas; hur möten ska utformas; hur man hanterar konflikter och ”besvärliga” medarbetare; hur man ger feedback i form av både beröm och kritik; hur man får medlemmarna att vara kreativa och hur ledaren bör uppträda i olika situationer.

Boken vänder sig till både ledare och medlemmar, konsulter, psykologer, utbildare på olika kursprogram inom en rad verksamheter i den offentliga och den privata sektorn. Men även till studenter som läser organisationsteori, management, och andra som är involverade i gruppstudier och ledarskapsfrågor.

Om författaren
Susan Wheelan har varit professor i psykologi vid Temple University och ägnar sig numera åt forskning om bl.a. grupper och organisationsutveckling och ledarskap. Hon har i flera decennier arbetat både som konsult åt olika organisationer och som psykolog på olika sjukhus och kliniker. Hon är en eftersökt föreläsare med en unik förmåga att utifrån sina gedigna kunskaper förmedla sitt kunnande på ett lättbegripligt och fängslande sätt.

För ytterligare information kontakta
Per Siljeklint, förläggare, 046-312295, e-post: per.siljeklint@studentlitteratur.se.

För recensionsexemplar kontakta
Pia Johansson, pia.johansson@studentlitteratur.se, eller gå in på vår hemsida
www.studentlitteratur.se.
Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur.
Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och
lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur
för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma.
Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen.
Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda.
Verksamheten finns i Lund.