Skip to main content

HBTQ från forntid till nutid

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 10:38 CEST

I den reviderade och uppdaterade nya upplagan av Undantagsmänniskor presenteras en överskådlig bild av den svenska HBTQ-historien.

Undantagsmänniskor handlar om människor som utmanat könsgränser; personer som inte kunnat finna sig tillrätta inom de ramar som av samhället ansetts nödvän¬diga för att bestämma vad som är lämpligt för en kvinna respektive man att göra eller vara.

Med utgångspunkt i enskilda människors erfarenheter berättar författarna om de stora händelser och förändringar som påverkat människors liv, liksom synen på könsöverskridare, intersexuella och samkönad sexualitet och kärlek i andras ögon.

För att sätta den svenska queerhistorien i ett större sammanhang visar författarna i ett antal utblickar på den historiska utvecklingen i andra länder och kulturområden. Boken gavs ut första gången 2008 men har inför denna nya upplaga omarbetatas och uppdaterats.

Undantagsmänniskor är avsedd som kurslitteratur i historia och genusvetenskap vid universitet och högskolor, men är givande för alla som vill fördjupa sina kunskaper i HBTQ-frågor.

Om författarna

Svante Norrhem är universitetslektor i historia vid Lunds universitet, Jens Rydström professor i genusvetenskap vid Lunds universitet och Hanna Markusson Winkvist universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet.


För mer information eller recensionsexemplar kontakta

Pia Johansson, förlagsassistent 046-31 22 02 eller pia.johansson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 297 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.