Skip to main content

Nyhetsinformation inom vård och omvårdnad

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:33 CET

Nedan ser du information om några av våra senast utgivna böcker inom vård och omvårdnad. Du kan läsa mer på länkarna till böckerna och beställa recensionsex på vår hemsida
www.studentlitteratur.se. Där kan du också ladda hem bokomslagen från vår presswebb. Har du frågor så är du välkommen att kontakta förlagsassistent Susanne Borg-Törn,
susanne.borg-torn@studentlitteratur.se.

Omvårdnadens grunder– Ansvar och utveckling
Ehrenberg, A - Wallin, L (red.)
Boken syftar till att belysa omvårdnadens betydelse och sjuksköterskans roll i ett samhälls- och utvecklingsperspektiv. Sjuksköterskans kunskapsområde och ansvar, liksom viktiga förutsättningar och verktyg för utveckling av omvårdnad och hälso- och sjukvård behandlas.
Läs mer www.studentlitteratur.se/33008

Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa
Edberg, A-K - Wijk, H (red.)
Boken syftar till att belysa omvårdnadens betydelse ur ett salutogent och förebyggande syfte såväl som ur ett behandlande och vårdande perspektiv.
Läs mer www.studentlitteratur.se/33007

Omvårdnadens grunder – Perspektiv och förhållningssätt
Friberg, F - Öhlén, J (red.)
Boken syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet
Läs mer www.studentlitteratur.se/33009

Fosterdiagnostik
Georgsson Öhman, Susanne
Fosterdiagnostik väcker många etiska frågor, bland annat om det är rätt att kunna välja vilka individer som ska få födas. Ett stort ansvar läggs på de blivande föräldrarna att tidigt under graviditeten fatta beslut som de sedan lever med resten av livet. Föräldrarnas bedömningar sker i ljuset av deras tidigare erfarenheter och livssituation.
Läs mer www.studentlitteratur.se/32756

Det komplexa sjukhuset
Norbäck, L-E - Targama, A
Boken handlar om hur man teoretiskt och praktiskt kan hantera komplexiteten när man vill utveckla ett sjukhus i riktning mot att ge patienterna bättre vård – utan att det behöver kosta mer..
Läs mer www.studentlitteratur.se/33588

Vårdchefer
Carlström, Eric
I boken berättar vårdchefer på sjukhus, i primärvård och kommuner om sina ledningsstrategier. Resultatet pekar på värdet av att vara tillgänglig på mellannivå men också vikten av att flexibelt kunna röra sig ut ur mellannivån.
Läs mer www.studentlitteratur.se/33401

Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering Ny upplaga!
Björkman, Anna-Maria
Denna andra upplaga är uppdaterad och kompletterad med flera nya övningsuppgifter. Boken inleds med grundläggande begrepp och definitioner vid läkemedelshantering och läkemedelsberäkning utifrån gällande författningar. Övningsuppgifterna, kopplade till FASS är ordnade i tre olika nivåer.
Läs mer www.studentlitteratur.se/7338

Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur.
Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och
lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur
för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma.
Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen.
Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda.
Verksamheten finns i Lund.