Skip to main content

Studentlitteratur satsar på adaptivt lärande i samarbete med Knewton

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 16:00 CET

Samarbetet tar nästa generations lärande till grundskoleelever runt om i landet

Studentlitteratur har som första svenska förlag inlett ett samarbete med Knewton - det världsledande företaget inom adaptivt lärande. Tillsammans utvecklar företagen nästa generations digitala läromedel som anpassar sig dynamiskt till elevens specifika behov och kunskapsnivå.

Digitala läromedel är idag en självklar del av Studentlitteraturs utgivning. Genom att integrera Knewtons teknik för adaptivt lärande med Studentlitteraturs läromedel, ger det digitala innehållet specifika rekommendationer för varje elev baserat på förkunskaper, personliga mål satta tillsammans med läraren samt på det som fungerar bäst för liknande elever. När en elev använder Studentlitteraturs digitala läromedel, föreslås innehåll som hjälper eleven i varje steg av inlärningsprocessen. Samtidigt får läraren information i realtid för att följa och bedöma varje elevs framsteg och kunskapsnivå.

– Med Knewton skapar vi digitala läromedel som stöttar och utmanar eleven på den egna nivån på ett helt nytt sätt. Det ger läraren fler möjligheter till mer individuellt anpassad undervisning, säger Stefan Persson, VD för Studentlitteratur.

Partnerskapet med Studentlitteratur är Knewtons första steg in på den svenska marknaden. Knewton har redan samarbeten i Norge och i Danmark, vilket gör partnerskapet med Studentlitteratur till ett viktigt steg i Knewtons expansion på den Skandinaviska marknaden.

– Vi följer hela tiden utvecklingen och anpassar vår utgivning till det lärare, elever och föräldrar efterfrågar. Med ökande intresse för individanpassad undervisning ser vi det som vår uppgift att utveckla digitala läromedel, som i kombination med lärarledd undervisning hjälper eleven att förbättra sina resultat i linje med målen i den svenska läroplanen. Vi ser samarbetet med Knewton som både långsiktigt och strategiskt, säger Stefan Persson.

– Vi är glada att inleda ett samarbete med Studentlitteratur och att utvidga vårt arbete i Skandinavien. Som ett av Sveriges ledande utbildningsförlag, förser Studentlitteratur landets elever med högkvalitativt innehåll genom sina läromedel. Vi ser fram emot att ta möjligheterna med adaptivt lärande till den svenska undervisningen genom få innehållet att anpassa sig till elevernas behov och hjälpa till att förbättra elevresultaten, säger Jose Ferreira, grundare och VD för Knewton.

Studentlitteratur är ett i raden av ledande utbildningsföretag runt om i världen som inlett ett samarbete med Knewton för att individanpassa digitalt utbildningsmaterial. Knewton har levererat fler än 15 miljarder individuella rekommendationer till över 10 miljoner studerande världen över.

Om Knewton
Med Knewton får varje elev en individuell upplevelse av lärandet. Lärare, skolor och utbildningsföretag runt om i världen använder Knewton för att ge drivkraft åt digitalt utbildningsmaterial som anpassar sig dynamiskt till varje elevs unika behov. Knewton förser elever med skräddarsydda och exakta rekommendationer på studieinnehåll, lärare med information för att bättre stötta varje elev och utgivare med insikter om innehållet för att utveckla mer effektiva digitala produkter.

Knewton grundades 2008 och har kontor i New York, London, São Paulo och i Tokyo.


För kommentarer, kontakta:

Studentlitteratur
Stefan Persson, VD
+46 46 31 22 77
stefan.persson@studentlitteratur.se

Knewton
press@knewton.com

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter ca 300 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.