Skip to main content

Studentlitteraturs läromedel för psykologiundervisning belönas

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 15:12 CEST

Studentlitteraturs läromedel får både första och andra pris när Kungliga Vetenskapsakademiens Nationalkommité för psykologi besiktigar läromedel för psykologiundervisning på gymnaisenivå.

Syftet med sonderingen har varit att skapa sig en bild av aktuella läromedel inom området, deras innehåll och vetenskapliga aktualitet. Läromedlen har bedömts utifrån fyra aspekter; bredd, akutalitet, validitet och pedagogik. Kommiténs förhoppning är att resultaten kan ge en vägledning i valet av undervisningslitteratur.

Det högsta betyget får Mikael Lundgrens Psykologi - vetenskap eller galenskap? (Studentlitteratur, 2007). Kommiténs arbetsgrupp framhåller att framställningen både är "inspirerande och uppmuntrar läsaren att kritiskt ta ställning till materialet".

- Det är hedrande att få det högsta betyget i detta sammanhang. Därutöver ser vi också att boken uppskattas och skapar engagemang hos eleverna vilket är väldigt glädjande, säger författaren Mikael Lundgren.

Den näst högsta skattningen får ett annat av Studentlitteraturs läromedel, Maare Tamms Psykologi - om varför vi tänker, känner och handlar som vi gör (Studentlitteratur, 2008). Boken får beröm för sin pedagogik och arbetsgruppen konstaterar att "författaren tar upp relevanta problemområden som kan tillfredställa ungas behov av kunskap om sig själva och andra".

Läs hela rapporten:
http://www2.psychology.su.se/sncfp/psykologibocker.pdf

Malin Kågerman Hansén, läromedelsutvecklare Studentlitteratur
Tel. 046-31 21 78, e-post: malin.kagerman-hansen@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur.
Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och
lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur
för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma.
Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen.
Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda.
Verksamheten finns i Lund.