Skip to main content

Sveriges Lag 2017 är här

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 13:07 CET

Sveriges Lag, "den svarta lagboken", kommer i år med registerflikar.

För femte året i rad lanserar Studentlitteratur en ny utgåva av Sveriges Lag. ”Den svarta lagboken” har tagits väl emot av såväl juridikstuderande som yrkesverksamma jurister och har blivit omtyckt för sin lättöverskådliga och pedagogiska struktur.

Sveriges Lag är en komplett sammanställning av svensk lagstiftning innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Författningarna är indelade i 28 ämnesområden där den huvudsakliga lagstiftningen under respektive ämnesområde ligger först, varpå övriga författningar följer i kronologisk ordning. Den pedagogiska strukturen gör att det upplevs som enklare att hitta i Sveriges Lag jämfört med en traditionell lagbok.

Sveriges Lag innehåller ca 850 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.

Sveriges Lag 2017 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2017. Bland de nya lagar som inkluderats kan nämnas den nya skuldsaneringslagen (2016:675), lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar samt lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Nytt för i år är även de registerflikar som följer med, för att underlätta arbete med lagboken.

För att säkerställa att Sveriges Lag uppfyller de behov som finns samarbetar Studentlitteratur med ett redaktörsråd med representanter från landets samtliga juristprogram. I redaktörsrådet ingår Rolf Dotevall, professor, Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt, Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor, Lunds universitet; Jori Munukka, professor, Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor, Örebro universitet samt Laila Zackariasson, professor, Uppsala universitet.

­­ – Priset ligger, liksom tidigare år, runt 1400 kr vilket gör Sveriges Lag till ett attraktivt val, särskilt för studenter, säger förläggare Caroline Boussard. 

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 317 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.