Skip to main content

Uppskattad lagbok i ny upplaga

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 14:00 CET

För fjärde året i rad lanserar Studentlitteratur en ny upplaga av Sveriges Lag. ”Den svarta lagboken” har tagits emot väl hos såväl juridikstuderande som yrkesverksamma, och har kommit att uppskattas för sin lättöverskådliga och pedagogiska struktur.

Sveriges Lag är en sammanställning av svensk lagstiftning innehållande gällande författningar, förordningar och EU-fördrag. Lagarna är indelade i 28 ämnesområden där den huvudsakliga lagstiftningen under respektive ämnesområde anges först, varpå övriga författningar följer i kronologisk ordning. Den pedagogiska strukturen gör att det upplevs som enkelt att använda Sveriges Lag,i förhållande till ett traditionellt upplägg.

Sveriges Lag innehåller ca 850 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten och rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister. Tre innehållsförteckningar – ett byggt på rättsområden, ett på bokstavsordning och ett kronlogiskt – gör det enkelt att snabbt hitta relevant information.

En digital version av Sveriges Lag ingår, med möjlighet att använda lagboken i dator eller surfplatta. På ett smidigt sätt går det att söka, göra anteckningar och markeringar som kan skrivas ut eller föras över i lagboken.

Årets upplaga innehåller författningar som trätt i kraft per 1 januari 2016. Rättsfallshänvisningarna och registret är uppdaterat, omarbetat och utökat. Sveriges Lag 2016 har även kompletterats med ett antal nya författningar, bland dessa kan Läkemedelslag, Lag om arv i internationella situationer samt Lag om internationell järnvägstrafik nämnas. Prisbilden ligger liksom tidigare år runt 1300 kr, något som uppskattas av studenter.

Genom samarbete med lärare från landets juristprogram utvecklas och fastställs lagbokens innehåll och utformning. Redaktörsrådet består av Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.

För ytterligare kommentarer:

Caroline Boussard, förläggare Juridik och Statsvetenskap.
Caroline.boussard@studentlitteratur.se

För att beställa ett exemplar av Sveriges Lag 2016: 
 www.studentlitteratur.se/#9789144109954/Sveriges+Lag+2016

Pressbilder för redaktionell användning finns att ladda ner. 

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 297 miljoner kronor och har drygt 120 anställda.