Skip to main content

Utmanande HR-forskning premierad

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:07 CET

Mikael Holmquist och Christian Maravelias får ta emot utmärkelsen Årets HR-forskning för sitt projekt "Managing Healthy Organizations". Priset delas ut den 25 november i samband med Forskardagen 2010.

Pristagarna Holmqvist och Maravelias är båda verksamma vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I sin forskning kombinerar de framträdande organisationstrender och en fallstudie om hälsofrämjande åtgärder på Scania. Deras resultat både utmanar traditionella föreställningar och ger värdefulla insikter om individens situation i dagens arbetsliv, menar juryn.

– Med priset vill vi uppmuntra nytänkande sätt att beskriva och analysera personalarbetets utmaningar och det har pristagarna lyckats med, säger Sigrid Ekblad som är förläggare på Studentlitteratur och ingår i juryn.

Ett hedersomnämnande till Lena Wilhemsson, Marianne Döös och Tomas Backström för deras projekt "Delat ledarskap". Enligt juryn är delat ledarskap en vanligt förekommande men dåligt belyst chefsroll som har potential att utmana gängse sätt att rekrytera och tillsätta chefer.

Utmärkelsen Årets HR-forskning syftar till att lyfta fram viktig HR-forskning för en större publik och bidra till ökad professionalisering inom området. Bakom priset står Studentlitteratur, IPF (Institutet för Personal- & Företagsutveckling vid Uppsala Universitet) och tidningen Personal & Ledarskap.

För ytterligare information:
Sigrid Ekblad, Förläggare Studentlitteratur
Tel. 046-31 22 38, e-post: sigrid.ekblad@studentlitteratur.se
Martin Rogberg, VD IPF (Institiutet för Personal- & Företagsutveckling)
Tel. 018-57 20 50, e-post: martin.rogberg@ipf.se

För mer information om Forskardagen 2010 gå till
www.sverigeshrforening.se/Events/Forskardagarna


Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter cirka 230 miljoner kronor och har drygt 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.