Skip to main content

Den stora guiden till läkarstudier utomlands

Blogginlägg   •   Jan 30, 2017 18:16 CET

Läs till läkare utomlands

Det omöjliga att komma in på läkarprogrammet är egentligen möjligt. Utomlands. Kolla in utbudet på läkarutbildningar utanför Sveriges gränser här!

Läkarstudier i andra länder är populärt bland svenska studenter, framförallt på grund av få läkarplatser i Sverige, och därför mycket höga antagningskrav. Läkarutbildningar utomlands har oftast en ganska hög prislapp, terminsavgifter för själva utbildningen förekommer i alla länder förutom i de skandinaviska länderna där du studerar gratis.

Läkarutbildning från EU/EES

Det finns ett läkardirektiv inom EU, som innebär att varje EU-land godkänner utbildningsbevis från ett annat EU-land. Det innebär att du får jobba i alla EU-länder, utan kompletterande utbildning eller särskilda språkkunskaper. Du behöver bara skaffa en läkarlegitimation genom Socialstyrelsen i Sverige. Socialstyrelsen fungerar också som ett informationskontor för frågor kring legitimering.

Läkarutbildning från land utanför EU/EES

Ifall du har en utbildning från ett land utanför EU/EES behöver du gå igenom flera steg innan du kan få läkarlegitimation i Sverige. Vad som gäller för just dig beror på om du har specialistkompetens och/eller betydande yrkeserfarenhet inom en specialitet eller inte.

Du behöver göra ett test i svenska språket och ett medicinskt kunkskapstest, det så kallade Tule-provet. Provet består av en teoretisk del och en praktisk del och kan göras två gånger om året. Man behöver också gå en kurs i samhälls- och författningskunskap med godkänt resultat.

Utöver testerna behöver du göra en AT-tjänstgöring om du inte har någon vidareutbildning och en provtjänstgöring om du har vidareutbildning.

Studera till läkare i Danmark

Det finns flera universitet i Danmark som erbjuder läkarutbildningar.Det är kostnadsfritt för svenska studenter att studera i Danmark. Du har rätt till studiemedel i Sverige när du studerar i Danmark. Du får studiebidrag och kan ta studielån för levnadskostnader.

På Studentums systersajt Studentum.dk kan du läsa mer om de olika alternativen, antagningspoängen och behörighetskraven.

Studera till läkare i Storbritannien

I Storbritannien finns omkring 30 olika medicinskolor. Läkarexamen Bachelor of Medicine eller Bachelor of Surgery kan förkortas olika på olika skolor (MB/ChB eller MB/BS eller BM/BS). Utbildningen är normalt fem år med en efterföljande praktikperiod på två år. Vissa skolor har även vad de kallar ”Graduate entry medical degree program”. Det är ett fyraårigt program som du kan söka till om du redan har en kandidatexamen från högskolan.

I Storbritannien är det hård konkurrens om platserna på läkarprogram. Varje universitet sätter upp sina egna antagningskrav, alltså finns inga generella antagningskrav för samtliga universitet. För att få korrekt information om antagningskrav, kontakta universiteten direkt. Generellt för de flesta program är att förutom höga betygskrav finns andra sätt att bedöma din lämplighet och motivation att bli läkare, genom personligt brev, intervju och antagningstest.

  • Personligt brev

En viktig del av din ansökan är ett Personal Statement där du motiverar varför du vill studera till läkare i Storbritannien. Det fungerar också som ett CV där du listar din utbildning, eventuell arbetslivserfarenhet, fritidsintressen osv.

  • Referens

För brittiska universitet väger dina akademiska referenser tungt. En av dina lärare skriver ett dokument om dina akademiska meriter och dina personliga egenskaper.

  • Erfarenhet från vårdyrken

Erfarenhet behöver inte vara från ett sjukhus utan kan vara inom till exempel på äldreboende eller dagis.

  • Test – UKCAT och BMAT

De allra flesta medicinprogram kräver ett testresultat från UKCAT. Det är ett test som består av olika delar som tillsammans ger en bra bild av studentens mentala förmåga, attityd och professionella beteende. Det ger antagningsenheten en bra bild av om studenten är lämpad att jobba som bra läkare. Testet innehåller inga naturvetenskapliga frågor som kräver förkunskaper och det går heller inte att träna på speciella moment för att göra ett bättre resultat. 

Testet ska göras senast i oktober året innan du tänker påbörja dina medicinstudier och kan göras på ett UKCAT testcenter i Sverige. BMAT är ett naturvetenskapligt test. Det går att skriva i Sverige på ett par olika testcenter. Det går att ladda ner övningstest på webben.

  • Språktest

Har du inte gått IB-programmet behöver du göra ett språktest för att bevisa att du har tillräckliga engelskakunskaper för att klara av studier på engelska. Universiteten brukar vilja ha ett visst resultat på IELTS eller TOEFL-testet.

  • Intervju

De flesta universitet intervjuar studenter som ett steg i antagningsprocessen. Intervjun äger oftast rum på plats i Storbritannien. Brittiska universitet har en studieavgift som kan uppgå till max £9 000 /läsår från och med 2012. Universiteten bestämmer själva vilka avgifter de vill ta ut och avgifterna kommer variera kraftigt mellan skolorna. Du har rätt till studiemedel i Sverige när du studerar i Storbritannien. Du får studiebidrag och kan ta studielån för levnadskostnader. Information om studiemedel för studier Storbritannien finns på CSN:s webbsida.

För mer information om ansökan, ta kontakt direkt med universitetet.

Här kan du hitta läkarutbildningar i Storbritannien.

Studera till läkare i Polen

Läkarutbildningen i Polen är sex år lång. Det är i regel något enklare att bli antagen i Polen än i Sverige, vilket gör att fler och fler svenskar väljer att studera där. Flera polska universitet erbjuder läkarutbildning på engelska och har skandinaviska representanter som hjälper svenskar med information om bland annat antagning och ansökan.

För att kunna söka måste du ha godkänt slutbetyg från gymnasiet. Det krävs att du har läst fysik, kemi, engelska och oftast biologi. Betygen i dessa ämnen måste vara över medel. Vissa universitet baserar sin antagning på kunskapstest som hålls i Sverige eller i Polen.

För att få reda på de specifika antagningskraven för vare universitet, kontakta respektive universitet eller deras representanter i Skandinavien. Att studera på läkarprogram i Polen kostar omkring 85 000 - 150 000 SEK/år. Du har även rätt till studiemedel för läkarstudier i Polen.

Hitta universitet med läkarprogram på engelska i Polen.

Studera till läkare i Rumänien

Intresset bland svenskar för att studera till läkare i Rumänien har ökat mycket de senaste åren. Medicinutbildningen i Rumänien är sex år. Den består av teoretiska kurser, praktiska arbeten, laboratorieverksamhet och klinisk-praktisk verksamhet vid olika universitetskliniker. Kunskapsutvärderingen utförs genom skriftliga delprov och teoretiska och praktiska examen.

För att vara behörig till medicinstudier i Rumänien krävs att du har gått ut ett fullständigt eller utökat gymnasieprogram och fått ett slutbetyg. Vissa universitet kräver att du har läst biologi och kemi, men inte alla. Vissa kräver också att du har gjort ett språktest i engelska, TOEFL eller IELTS. Har du inte gjort något av dessa kommer du att få göra ett test på universitetet du ska gå på. Kostnaden för att studera till läkare i Rumänien ligger mellan 4 000 och 5 000 Euro/läsår. Det gör Rumänien till ett av de billigare länderna att studera medicin i. Du har rätt till studiemedel för studier i Rumänien.

Studera till läkare i Ungern

Läkarutbildning i Ungern är sexårig, med två år prekliniska och fyra år kliniska studier. Läkarprogrammen brukar starta i september och sista ansökningsdag är i april.

För att bli antagen krävs att du klarar ett antagningsprov i biologi, kemi, engelska och fysik som kan skrivas på flera ställen runt om i världen, bland annat i Stockholm. Provet består dels av flervalsfrågor, dels av en intervju. Kostnaden för att studera till läkare i Ungern uppgår till ungefär 100 000 kronor per läsår, på samtliga universitet. Information om studiemedel för studier i Ungern finns på CSN:s webbsida.

Här kan du hitta engelskspråkiga läkarutbildningar i Ungern.

Studera till läkare i Tjeckien

Medicinprogrammen i Tjeckien är sex år långa. Det finns ett par universitet som erbjuder läkarprogram på engelska, och även ett par förmedlingar i Sverige och Norge som hjälper till med ansökan, antagningprov och boende.

För att kunna söka till de tjeckiska medicinprogrammen behöver du ha ett slutbetyg från ett gymnasieprogram. Utöver det brukar de tjeckiska medicinfakulteten kräva att man gör ett antagningstest, antingen på plats i Tjeckien, eller i Sverige. Testet mäter dina kunskaper i kemi biologi, fysik och matematik.

Avgiften för att studera till läkare i Tjeckien ligger mellan 80 000 och 110 000 svenska kronor per läsår. Du har rätt till studiemedel för studier i Tjeckien.

Hitta din läkarutbildning i Tjeckien här.

Studera till läkare i Lettland

Det finns enbart två universitet som erbjuder läkarutbildning i Lettland, båda ligger i Riga. Riga Stradins University har betydligt fler utländska studenter och jobbar mer aktivt med förmedlingar runt om i världen.

För att vara behörig till läkarutbildningar i Lettland krävs slutbetyg från gymnasiet och du behöver ha läst minst två terminer biologi och kemi, gärna även fysik och matematik. Du behöver också ha gjort ett språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate) för att bevisa att du har tillräckligt bra kunskaper i engelska. Det statliga universitetet University of Latvia kräver också att man gör deras antagningstest på plats i Riga innan kursstart.

Kostnaden på de två läkarutbildningarna i Lettland skiljer sig väldigt mycket åt. Ta kontakt med universitetet för exakta prisuppgifter. CSN ger dig rätt till studiemedel för studier i Lettland.

Här kan du hitta utbildningar till läkare i Lettland.

Studera till läkare i Litauen

I Litauen är läkarutbildningen sexårig och bedrivs på engelska. Det är även obligatoriskt att läsa litauiska, för att studenterna ska kunna kommunicera med patienterna under praktikperioderna.

För att kunna söka till läkarprogram i Litauen krävs ett slutbetyg från gymnasiet där det framgår att du har läst biologi, kemi och fysik. Du behöver också göra ett antagningstest med flervalsfrågor inom biologi, kemi och fysik. Provet hålls vid universitetet och för Lithuanian University kan du även göra det i Sverige. Söker du inte genom en förmedling kan även krävas att du bevisar att du har tillräckliga språkkunskaper i engelska.

Kostnaden för läkarprogrammen i Litauen varierar. Ta kontakt med universiteten för exakta priser. Du har rätt till studiemedel för studier i Litauen.

Sök, hitta och jämför läkarutbildningar i Litauen här.

Studera till läkare i USA

Utbildningsvägen för läkare i USA ser något annorlunda ut än i Europa. Den amerikanska läkarutbildningen är en påbyggnadsutbildning som man kan söka till först när man har en grundläggande akademisk examen. Grundexamen tar man vanligtvis på en fyraårig "pre-medical"-utbildning. I många fall krävs att du har en amerikansk examen för att bli antagen, men vissa skolor kan även acceptera en svensk kandidat- eller magisterexamen. Själva läkarutbildningen, Medical School, omfattar fyra år. Examen resulterar i titeln "Medical Doctor".

För att bli legitimerad läkare i USA krävs att man genomgår ett test; The United States Medical Licensing Examination (USMLE). Många medicinskolor låter sina studenter genomgå testet eller delar av testet innan examen.

Det är mycket svårt att komma in på Medical School i USA och många skolor ger förtur till studenter från den egna delstaten. Antagningskraven till Medical School skiljer sig mellan olika skolor.

Din ansökan till en medicinskola i USA bedöms delvis utifrån ditt resultat på det medicinska antagningstestet Medical College Admission Test (MCAT). Testet mäter din förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och skriftspråk samt dina kunskaper i naturvetenskap (främst fysik och biologi).

Ansökan till Medical Schools i USA görs genom American Medical College Application Service (AMCAS). Några skolor står utanför organisationen och då görs ansökan till dessa skolor direkt till respektive skolas antagningsenhet.

Universitet och college i USA tar ut undervisningsavgifter, ”tuition fees” från cirka $6 000 till uppemot $50 000 per läsår (cirka 45 000 – 374 000 kr). Avgifterna är högre på de privata lärosätena än på de statliga. Information om studiemedel för studier i USA finns på CSN:s webbsida.

Hitta din läkarutbildning i USA här.

Av Johanna Boussard/ Studentum-redaktionen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy