Skip to main content

Nordisk folkbildning i den globala rörlighetens tidevarv

Nyhet   •   Mar 20, 2017 17:05 CET

Foto: Nadja Hallström 2016

I samband med den 7e nordiska konferensen om vuxnas lärande i Jönköping 3-5 maj 2017, genomför Studieförbunden tillsammans med sina nordiska systerorganisationer ett heldagsprogram med fokus på att utveckla modeller för ett lyckat mottagande av nyanlända.

Verksamhetsexempel från folkbildnings- och civilsamhällesaktörer i de nordiska länderna har samlats in och överlämnats till en forskargrupp som går igenom materialet och sammanfattar resultaten i en rapport. I första hand ser forskarna på faktorer som påverkar nyanländas möjligheter att komma i arbete. Men även kvaliteter som medborgarkunskap och språkfärdigheter ingår i forskningen. 

Läs mer: http://studieforbunden.se/var-verksamhet/projekt/nyanlanda-i-norden/

Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet och görs i samarbete med NVL.

Bifogade filer

PDF-dokument