Skip to main content

Trenden går uppåt, fler vill folkbilda sig i dag

Nyhet   •   Mar 14, 2018 14:58 CET

Nya siffror från Folkbildningsrådet visar på ett trendbrott för studieförbunden. Totalt deltog över 637 000 unika personer i studiecirkel 2017, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2016. Det är första gången antalet unika cirkeldeltagare ökar mellan två år sedan 2008 då deltagarregistret infördes.

- De positiva siffrorna visar att studieförbunden möter människors längtan efter bildning och kunskap, säger David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden. De senaste åren har studieförbunden särskilt satsat på att nå fler människor i verksamheten och det ger tydliga resultat.

Även i folkbildningen med asylsökande och utrikes födda deltagare har siffrorna ökat. Sedan 2015 har en ökning på 17,7% skett bland utrikes födda och 20,4% av studiecirkeldeltagarna är från målgruppen. Sammanlagt har 120 000 asylsökande deltagit i folkbildningens insatser. De tio studieförbunden har totalt sett utvidgat sin lokala närvaro och finns i dag representerade i landets samtliga kommuner.

- Studieförbunden spelar en nyckelroll i att möta många människors vilja att lära sig svenska och om samhället, fortsätter David Samuelsson. För oss är det en viktig markering att studieförbunden har verksamhet i landets samtliga kommuner.

Förutom att fler i dag vill delta i folkbildningen genom studiecirklar så är även studieförbundens kulturprogram fortsatt välbesökta. Förra året genomfördes 376 000 kulturprogram med sammanlagt 20 miljoner deltagare, fördelade på 55 procent kvinnor och 45 procent män.