Skip to main content

​84 150 asylsökande lär sig svenska hos studieförbunden

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

84 150 asylsökande har deltagit i verksamhet hos något av de tio studieförbunden i år. ”Det är ett historiskt resultat och något att vara stolt över” kommenterar Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. ”Samtidigt vill vi få möjlighet att göra mer också för de människor som får uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige.”

Ny statistik från branschorganisationen Studieförbunden visar att hittills i år har 84 150 människor som sökt asyl i Sverige deltagit i de tio studieförbundens folkbildningsverksamhet som kallas Svenska från dag ett. Verksamheten finns i det stora flertalet av landets kommuner, 266 kommuner. I mätningen konstateras att varje deltagare i snitt deltagit i 29 timmar verksamhet.

- Det är suveräna insatser som genomförs av såväl arvoderade som ideella krafter. Språkträning blandas med aktiviteter som att besöka affären, göra hantverk eller gå ut i skogen, berättar David Samuelsson.

Inom satsningen Vardagssvenska som kan ses som en verksamhet med tydligare fokus på undervisning i svenska har 19 344 personer deltagit från 15 augusti till 31 oktober. Den första november var 138 293 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Verksamheten med studier för asylsökande byggdes ut i stor skala från den 15 augusti 2015. Nu vill de tio studieförbunden vara en bärande del i insatserna för etablering i samhället och arbetslivet för de människor som får uppehållstillstånd.

- Studieförbunden skulle kunna spela en viktig roll under etableringsfasen. Vi har visat vilka resultat vi kan nå med de asylsökande där myndigheterna i praktiken inte har gjort någonting. Etableringen skulle bli mycket mer framgångsrik om de offentliga myndigheterna gav ideella aktörer som studieförbunden en roll, säger David Samuelsson.

- Genom att dra nytta av studieförbundens kompetens och nätverk skulle etableringen i samhället och arbetslivet kunna bli långt effektivare än när den enbart sköts av myndigheterna.

- Idag betraktas inte de tio studieförbunden som en resurs när det gäller etableringen av nyanlända. Där gör staten ett misstag och det vill vi ändra på, kommenterar David Samuelsson.

För mer information kontakta
Generalsekreterare David Samuelsson, 070-543 27 39, david@studieforbunden.se
Kommunikationsansvarig Anna Morin, 070-251 91 46,anna@studieforbunden.se

Ytterligare fakta

Verksamheten med asylsökande hos de tio studieförbunden finns i 266 av 290 kommuner. De kommuner som inte haft verksamhet är Arvidsjaur, Ale, Bjurholm, Bromölla, Burlöv, Eda, Ekerö, Hallstahammar, Håbo, Knivsta, Kävlinge, Lilla Edet, Lomma, Nacka, Ockelbo, Osby, Salem, Solna, Staffanstorp, Tyresö, Upplands-Bro, Vellinge och Värmdö.

Källa: Studieförbunden

Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi står för demokrati, folkbildning och kultur för alla. Verksamheten finns i landets alla kommuner. www.studieforbunden.se