Skip to main content

Alliansens kommunpolitiker i otakt med väljarna

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 08:15 CEST

Enligt en ny undersökning är det bara två tredjedelar (66 procent) av alliansens kommunpolitiker med folkbildningsansvar som anser att studieförbundens verksamhet är viktig eller mycket viktigt. Hos alliansens väljare är siffran betydligt högre nämligen 88 procent. Mest positiva är KD-väljarna, bland dem anser 93 procent att studieförbundens verksamhet är viktig/mycket viktig.

- Det finns ett glapp mellan allmänhetens syn på studieförbunden och den hos ansvariga politiker. Alliansen har all anledning att rycka upp sig ute i kommunerna, säger Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet.

För två år sedan ansåg fler (76 procent) av allianspartiernas kommunpolitiker med folkbildningsansvar att studieförbundens verksamhet var viktig. Den negativa trenden märks även i minskade anslag till studieförbunden. Under perioden 1991 - 2008 har kommunernas generella bidrag till studieförbunden minskat i absoluta tal med 288 miljoner kronor.

Studieförbunden bedriver en bred folkbildning som engagerar miljontals människor inom kultur och livslångt lärande över hela landet. Hos de nio studieförbunden ges plats för oväntade möten, utveckling och eget skapande.

- Vi får en väldigt positiv respons från alla deltagare - majoriteten blir mer aktiva och engagerade. Kommunpolitikerna bör öppna ögonen för betydelsen av en vital folkbildning via studieförbunden, avslutar Maicen Ekman.

För mer information kontakta
Folkbildningsförbundets informatör Anna Morin: 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Om undersökningen
Folkbildningsförbundets undersökning har ställt frågan till ordföranden i kultur- och fritidsnämnder, eller motsvarande nämnd som hanterar folkbildningen på kommunnivå.
Undersökningen bland politiker genomfördes av NORM.
Läs mer i dokumentet "Inställning till studieförbund och folkbildning 2009" här på Newsdesk.

Folkbildningsförbundet är de nio studieförbundens intresseorganisation. Studieförbunden bedriver folkbildning som når miljontals människor varje år. Det gör folkbildningen till Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. De nio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.