Skip to main content

Debatt: Låt studieförbunden sköta samhällsorienteringen

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:24 CET

I Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) föreslås obligatorisk samhällsorientering. Det står på schemat för svenska för invandrare (sfi) i vissa kommuner, men det ser väldigt olika ut.

Utredaren Erik Amnå, professor vid Örebro universitet, har under arbetets gång breddat gruppen som bör nås av insatserna. Förslaget omfattar nu alla nyanlända personer som avser att etablera sig i landet.

Folkbildningsförbundet anser att ännu fler kan beröras. Till exempel de som är födda utomlands och levt länge i Sverige, men som ännu inte upplever att de hittat rätt i samhället. Liksom personer som har lämnat skolan i förtid. Behovet av samhällsorientering gäller många människor, oavsett om man har sin bakgrund i ett annat land eller ej.

Vad skulle en fördjupad samhällsorientering innehålla? Det handlar om att dela med sig av hårda fakta, men också om att informera om regler och att diskutera idéer och grundläggande värden. En orientering om hur samhället fungerar ska ge individen trygghet att möta vardagen.

Studieförbunden är framgångsrika aktörer för ett livslångt lärande. 94 procent av deltagarna i studiecirklar anser att de förbättrat sina kunskaper och färdigheter (Studiecirkeldeltagare 2008, Folkbildningsrådet). Över 70 procent uppger att de blivit säkrare som personer och 65 procent vill fortsätta studera i någon form.

Deltagare med utländsk bakgrund tycks generellt sett värdera studiecirkelns betydelse för personlig utveckling högt. Cirka 40 procent anser sig fått nya värderingar, mot drygt 20 procent bland de med svensk bakgrund. Nästan hälften tycker sig ha blivit bättre på att lyssna på andra, jämfört med en fjärdedel av dem med svensk bakgrund.

Folkbildningens metoder uppmuntrar delaktighet och erfarenhetsutbyte. Det passar särskilt bra för diskussioner och för att ta fram flera perspektiv i en fråga. Den typen av öppenhet är viktig när vuxna människor med olika bakgrund ska lära nytt tillsammans. Utredaren framhåller också folkbildningens pedagogik som lämplig för uppdraget.

På flera orter sköter studieförbunden redan sfi-uppdraget. Låt även det om en fördjupad samhällsorientering gå till de lokala studieförbund som visar intresse. Kommunernas roll blir att rekrytera nyanlända genom att informera och motivera. Det är en enkel investering i aktiva medborgare.

Åke Gustavsson
Ordförande Folkbildningsförbundet

Maicen Ekman
Generalsekretare Folkbildningsförbundet

Folkbildningsförbundet är intresseorganisation för de tio studieförbunden: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.