Skip to main content

Debatt: SD angriper svenskt studieförbund

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 15:12 CET

Missdåd och terrorbrott utförs ofta med hänvisning till olika ideologier och trosuppfattningar. Men när bomber har smällt och brutala arresteringar genomförts på Nordirland slipper kristna organisationer i Sverige stå till svars. Ingen höjer rösten och säger att de bör berövas sina offentliga medel, eller påstår att de sprider terrorism. Med islam är saken annorlunda. Ett aktuellt exempel är Sverigedemokraternas bemötande av studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd är ett svenskt studieförbund som funnits sedan 2008. Namnet kommer från vetenskapsmannen Ibn Rushd som var verksam i Spanien under 1100-talet, och som tillsammans med samtida arabiska vetenskapsmän bidrog till Europas utveckling. Studieförbundet Ibn Rushd är ett av tio svenska förbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget och som därmed ska verka för att stärka och utveckla demokratin. Bland dess medlemsorganisationer finns Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Islamic Relief och Sveriges Muslimska Scouter (SMS).

En ung organisation som Ibn Rushd bidrar med nya perspektiv inom folkbildningen. Ett verksamhetsexempel är samarbetet mellan Sensus studieförbund och Ibn Rushd där ungdomar utbildas för att besöka skolor och arbetsplatser där de informerar och inleder dialog om islam, och om att vara muslim i Sverige. Ungdomarna kallas fredsagenter och svarar på frågor och tar upp viktiga ämnen till debatt, bl.a. tänkbara orsaker till främlingsfientlighet som islamofobi och västfobi.

De muslimska organisationerna i Sverige har sällat sig till den svenska folkrörelsetraditionen: engagerade människor som går samman i öppna och demokratiska föreningar, ofta med offentligt stöd. Att det muslimska föreningarna i Sverige bedriver viktig och seriös folkbildning är en del av denna tradition.

Sverigedemokraterna har en annan bild av muslimer i Sverige. Redan 2009 beskrev Jimmie Åkesson muslimer som ”vårt största utländska hot” i en debattartikel. SD har också visat att de vill ta bort det ekonomiska stödet till Ibn Rushd på kommunal nivå. Inte till studieförbunden generellt, men till verksamhet startad av muslimer. Frågan har drivits av SD och uppmärksammats av media i Landskrona och Helsingborg.

I somras uttalade sig en SD-kandidat i Sörmland om att Ibn Rushd har kopplingar till terrorism. Det handlar om svepande anklagelser om ”radikala islamister” och terrorister. Även om påhoppet saknar grund så är det allvarligt sett ur ett europeiskt perspektiv där partier med islamfientlig agenda influerat politiken, t.ex. i Belgien och Danmark.

Vi vill bemöta SD:s världsbild. Folkbildningen ska fortsätta att vara öppen för alla som vill delta i dagens verksamhet eller komma med nya idéer. Att neka muslimer bildning och kalla dem ”osvenska” är både löjeväckande och en farlig väg att gå. Tvärtom mot vad Sverigedemokraterna säger behöver nya och gamla rörelser mötas. Dialog och kunskap är en bra grund för vänskap och förståelse, och det bästa vaccinet mot främlingsfientlighet. Vi hälsar ansvariga sverigedemokrater välkomna att gå en studiecirkel på temat ”allas lika värde”!

Åke Gustavsson, ordförande Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation
Monica Stolpe-Nordin, vice ordförande Folkbildningsförbundet
Maicen Ekman, generalsekreterare Folkbildningsförbundet
Annika Nilsson, ABF
Michel Wlodarczyk, Folkuniversitetet
Mattias Falk, Ibn Rushd
Leif R Carlsson, Medborgarskolan
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Anders Castberger, NBV
Michael Ekdahl, Sensus
Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda
Anders Gradin, Studieförbundet Vuxenskolan
Leif Kindblom, Studiefrämjandet