Skip to main content

Debattartikel om ny Novus-undersökning: Svenskarnas syn på etablering

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 13:39 CET

Så få som 7 procent anser att offentliga aktörer kommer klara av etableringen av nyanlända på egen hand, och så många som 80 procent menar att etableringen kommer lyckas bättre om studieförbunden och övriga civilsamhället spelar en aktiv roll. Det är några av siffrorna som framkom när Studieförbunden frågade svenska medborgare vad de anser skapa en lyckad etablering. En kraftig majoritet anser att det behövs samverkan mellan civilsamhället och myndigheterna för att etableringen ska lyckas.

Läs mer om Studieförbundens förslag för att möta framtida möjligheter inom etableringen här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/studieforbunden-vi-kan-bidra-till-etableringen-20150

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.


Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.