Skip to main content

​Monica Widman-Lundmark ny ordförande för Folkbildningsförbundet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 09:52 CET

På Folkbildningsförbundets extra förbundsmöte valdes Monica Widman-Lundmark till ny ordförande. - Det är hedrande att bli vald till ordförande för en sådan viktig organisation som har till syfte att lyfta fram och stärka studieförbunden och folkbildningsverksamheten, kommenterar Widman-Lundmark.

Monica Widman-Lundmark är förbundssekreterare för Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Till vice ordförande valdes Kerstin Enlund från Studieförbundet Bilda.

- Studieförbunden spelar en viktig roll i samhällsbyggandet och uppdraget som ordförande förpliktigar med tanke på de stora och viktiga insatser som studieförbunden just nu gör för att ge asylsökande en bra introduktion i Sverige. Uppgifterna för folkbildningen är många och med ett bra stöd från samhället kan vi göra ännu mer, både här och nu och i framtiden, säger Monica Widman-Lundmark.

Den 1 januari 2016 byter Folkbildningsförbundet namn till Studieförbunden.

För mer information kontakta
Anna Morin, kommunikationsansvarig, 070-251 91 46, anna@studieforbunden.se

Foto: ABF

Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. De tio studieförbunden är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.