Skip to main content

Nytt år och nytt namn: Studieförbunden

Pressmeddelande   •   Dec 31, 2015 08:00 CET

Från 1 januari 2016 heter de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation kort och gott Studieförbunden. Den nya logotypen är namnet Studieförbunden format till en öppen cirkel, en symbol för studiecirkeln och för en inkluderande syn på kunskap och samhälle.

- Namnbytet till Studieförbunden gör vår roll som företrädare för de tio studieförbunden tydligare, säger generalsekreterare David Samuelsson.

De tio studieförbunden är Sveriges största arrangör av studiecirklar i alla ämnen och kulturprogram som konserter, teater och föreläsningar. Verksamheten finns i alla Sveriges kommuner och organiserar mängder av människor som främst är aktiva på sin fritid.

- Hösten 2015 har studieförbunden verkligen satt avtryck genom Världens största musikfestival och genom att 78 000 asylsökande i över 200 kommuner fått börja öva svenska, säger. Vi har visat studieförbundens stora samhällsbetydelse, och det tänker vi göra även framöver under nytt namn, kommenterar David Samuelsson.

Organisationen har funnits sedan 1903 och konstant verkat för folkbildning och demokrati, och arbetat med frågor som allmän rösträtt, beredskap under andra världskriget, digital utveckling och mottagande av nyanlända. Olika typer av föreningar och enskilda personer har varit medlemmar genom åren, och idag utgör de tio studieförbunden medlemsbasen.

Under 2016 kommer fokus för Studieförbunden och dess medlemmar bland annat ligga på studier för asylsökande och insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Kommande händelser hos Studieförbunden i början av året:

  • Hur blir demokratin jämlik? Seminarium tillsammans med Demokratiutredningen
  • Bildningstrender 2016 – vad och hur vill svenskarna studera?
  • Rapport om folkbildning för asylsökande


För mer information kontakta:
Kommunikationsansvarig Anna Morin, 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se

Anmälan 
"Hur blir demokratin jämlik?"
https://simplesignup.se/event/68511-hur-bli-demokratin-mer-jaemlik


Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.