Skip to main content

​"Självmål av regeringen när det gäller kontakttolkar"

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2016 13:44 CEST

I budgetpropositionen för 2016 ökade regeringen anslaget till kontakttolkutbildningen till 38 miljoner kronor. Samtidigt kan inte deltagare på studieförbundens kontakttolkutbildning söka studiemedel. I vårpropositionen föreslår regeringen ett bemyndigande att vid behov ytterligare förstärka anslaget för utbildningen av kontakttolkar med 60 miljoner för åren 2017-2020.

- Det är självmål av regeringen att neka studiemedel på studieförbundens utbildning av kontakttolkar när den byggs ut för att behoven är så stora, kommenterar David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden.

Kontakttolkar är personer som tolkar i kontakter mellan nyanlända och myndigheter. Behovet av kontakttolkar har ökat som en följd av migrationen till Sverige. Fyra folkhögskolor och fyra studieförbund har i uppdrag att bedriva kontakttolkutbildning. Utbildningen genomförs på hel eller halvtid under ett eller två år. De kontakttolkutbildningar som genomförs av folkhögskolor är studiemedelsberättigade men studieförbundens utbildningar är inte det.

- Det är obegripligt att regeringen flaggar för att utbilda fler kontakttolkar, samtidigt som de sätter käppar i hjulen för personer som är intresserade av att gå utbildningen idag. Utan studiemedel är det svårt eller omöjligt att få sökande till utbildningen, säger David Samuelsson.

För mer information kontakta
Generalsekreterare David Samuelsson, 070-543 27 39, david@studieforbunden.se
Kommunikationsansvarig Anna Morin, 0702-51 91 46, anna@studieforbunden.se


Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.


Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.