Skip to main content

Studieförbunden står bakom #vimåsteprata

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 12:08 CET

Tillsammans med Sveriges Folkhögskolor, Svenska PEN och ett hundratal opinionsbildare står Studieförbunden bakom initiativet #vimåsteprata.

- Vår metod för att värna demokratin är mötet, samtalet och dialogen. Vi går nu ut tillsammans i ett nationellt folkbildande initiativ för grundläggande fri- och rättigheter, skriver tjugo opinionsbildare i debattartikel i SvD (4/3).

Bland undertecknarna finns Hedi Fried, Maxida Märak, Kristina Persson, Po Tidholm, Timothy Collins, Birgitta Ohlsson och Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson.

- Vi är oroade för demokratins framtid i Sverige. På tröskeln till hundraårsminnet av demokratins införande i vårt land ser vi betydande hot och risker. Demokratin kan tyckas självklar för oss som vuxit upp med den, men det vore aningslöst, rentav farligt att ignorera varningssignalerna, menar undertecknarna. 

Under de kommande veckorna lanseras initiativet officiellt och nationellt. För information om hur studieförbundsaktiva kan ta del av initiativet, kontakta kajsa@studieforbunden.se. Vid övriga frågor gällande #vimåsteprata, kontakta jonas@studieforbunden.se 


Undertecknare debattartikel SvD:

Eva Brunne
biskop

Timothy Collins
digital strateg och manager

Dilsa Demirbag-Sten
generalsekreterare Berättarministeriet

Tomas Björkman
grundare Stiftelsen Ekskäret

Hédi Fried
författare och psykolog

Gerhard Holmgren
organisationschef Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Ola Larsmo
journalist och författare

Maxida Märak
artist och producent

Thomas Nilsson
ordförande Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Birgitta Ohlsson
riksdagsledamot (L)

Stina Oscarson
skribent och regissör

Kristina Persson
före detta framtidsminister och grundare av Global Utmaning

David Samuelsson
generalsekreterare Studieförbunden

Sverker Sörlin
professor i miljöhistoria och författare

Mats Svegfors
publicist

Po Tidholm
journalist och författare

Tjia Torpe
folkbildare och kulturpolitiker

Bengt Westerberg
före detta partiledare (L) och vice statsminister

Elisabeth Åsbrink
journalist, författare och ordförande Svenska Pen

Per Ödling
professor i telekommunikation Lunds universitet


Länkar:

Hemsida #vimåsteprata.

Debattartikel (SvD, 4/3) "Demokratin är hotad - och vi tänker försvara den". 

Film Hédi Fried om #vimåsteprata.

Tio studieförbund med 374 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 280 000 studiecirklar och nästan 341 000 kulturprogram per år samlas hos bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden för att stärka folkbildningens idé och dess ställning i samhället.


Studieförbunden bildades 1903, då under namnet Folkbildningsförbundet, och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildning och demokrati.