Skip to main content

Ny tf ordförande i STUNS

Nyhet   •   Sep 02, 2016 13:37 CEST

Johan von Knorring, tf ordförande i STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

Johan von Knorring blir tf ordförande i STUNS då han, från den 1 september, tillträder som vikarierande landshövding i Uppsala län efter Peter Egardt.

- Vi välkomnar Johan som styrelseordförande i STUNS. Länsstyrelsens uppgift, att arbeta för tillväxt, goda levnadsvillkor och en hållbar utveckling av regionens miljö passar bra ihop med STUNS uppdrag – att bidra till uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft, säger Christina Frimodig, vd, STUNS.

Johan von Knorring är född 1965 i Jönköping och bosatt i Uppsala län sedan 1994. Han har en bakgrund inom Försvarsmakten där han arbetat i olika roller under 26 år, senast som stabschef vid Flygtaktiska staben i Högkvarteret i Stockholm. Under åren 2008–2010 var han chef för Luftstridsskolan och chef för Uppsala garnison.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera