Skip to main content

​Uppsala BIO får fortsatt Vinnova stöd efter internationell utvärdering

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2017 11:29 CEST

Två internationella professorer inom områdena regional ekonomisk utveckling och policyutveckling utvärderade under maj Uppsala BIO på uppdrag av Vinnova. Bedömarnas positiva omdömen tillsammans med Vinnovas egen utvärdering resulterade i ytterligare en period med sk Vinnväxtfinansiering.

- Utvärderingen visar tydligt att Uppsala BIO spelar en viktig roll för life science branschen i regionen men också att vi bidrar på nationell nivå, konstaterar Christina Frimodig, vd STUNS, stiftelsen som Uppsala BIO är en del av.

Uppsala BIO har sedan tidigare fått utökat stöd av de regionala finansiärerna, fem beviljade EU-ansökningar och nu fortsatt stöd av Vinnova 2018-2019. Det betyder att Uppsala BIO har en bra finansiell grund att stå på inför de kommande åren.

Fortsatt stöd – ändrat fokus

Erik Forsberg, verksamhetschef vid Uppsala BIO uppskattar särskilt de internationella utvärderarnas bedömning att Uppsala BIO lyckats förena målet att stärka life science sektorn regionalt samtidigt som man lyckats bidra till och genomföra nationellt påverkansarbete:

- Bland annat fick vi i uppdrag av Vinnova att sprida den av oss framtagna BIO-X metodiken till övriga Sverige. Det har vi gjort dels genom tre nationella utlysningar och dels genom kunskapsöverföring till det nationella strategiska innovationsprogrammet Swelife som nu använder delar av metoden i sitt sk Hands-on stöd.

Uppsala BIOs roll har alltid varit att identifiera luckor och svagheter i innovationssystemet, regionalt- och nationellt, och testa olika lösningar för att överbrygga dessa.

-2003, när Uppsala BIO startade som ett av de första Vinnväxtinitiativen, var bristen på stöd för tidiga innovationsprojekt ett område som behövde åtgärder och orsaken till att vi utvecklade BIO-X programmet. Men sedan några år tillbaka har Uppsala universitetens innovationskontor och en av landets bästa företagsinkubatorer, UIC som hjälper start-up bolag och forskare med sina idéer. Så vi fortsätter att använda BIO-X metodiken men för andra syften, berättar Erik Forsberg.

-Vi har bland annat ett tydligare fokus på mellanstora bolag, hur de kan fortsätta att växa och utveckla sig i vår region. Ett annat projekt handlar om att få små bolag att samarbete med större och internationella bolag på ett sådant sätt att bägge parter tjänar på samarbete.

Vinnova vill se mer och ny processmetodik

Vinnova menar att Uppsala BIO under sin tid som Vinnväxtinitiativ har utvecklats till "en stark innovationsmiljö som uppnått framgångar både vad gäller operativt resultat som strukturella effekter på innovationssystemet". Vinnova betonar att Uppsala BIO har stor betydelse för utvecklingen i regionen samtidigt som rollen och legitimiteten på nationell nivå blivit allt starkare. Bland annat lyfter man fram hur Uppsala BIO genom BIO-X-metodiken skalat upp framgångsrik processmetodik till nationell nivå och till de strategiska innovationsprogrammen. Något som Vinnova gärna vill se mer av.

- Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt stöd och vår metodik. Uppsala BIO ska verka där det finns någon typ av gap. Just nu funderar vi på hur våra erfarenheter från öppen innovation och våra metoder för att stötta projekt kan användas för att tillgängliggöra viktig infrastruktur för life science branschen, berättar Erik Forsberg.

- Bland annat kommer Uppsala BIO att delta i uppbyggnaden av Bioprocess Innovation Center, den nya infrastrukturen för stöd till produktion av biologiska läkemedel som byggs på GE Healthcares område i Uppsala.

STUNS arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft med inriktning på att förbättra villkoren för långsiktigt värdeskapande företagande i Uppsala.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.