Skip to main content

Rejält rammat mitt i Halmstad

Nyhet   •   Dec 01, 2015 14:50 CET

Halmstad kommun planerar för framtida byggande och utveckling och kommer att genomföra en stor omläggning av dagvattensystemet för att möjliggöra planerna. Som en förberedelse inför de kommande stora arbetena, genomför Styrud ramning av stålrör för både dagvatten, el och tele under järnvägen vid Stationsgatan. Mitt i centrala Halmstad.

Vid sidan av spårområdet har en spontgrop anlagts för att borriggen ska kunna placeras och riktas i rätt position. Det är två rejäla stålrör som rammats en sträcka på 27 meter ca 2,3 meter under spåren; ett rör på 800 mm resp. ett på 1400 mm. Det större röret fodras med en strumpa för att motverka korrosion och kommer att användas till dagvatten, medan det mindre kommer att innehålla ett antal 110 mm plaströr för el och tele. 

Borrteamet från Styrud har lång erfarenhet och har med åkchef Guido Bornemark i spetsen genomfört borrningarna med hjälp av en Goliat-rigg inhyrd från Tyskland. Marken i området består mest av lös lera och siltigt material och tidsåtgången stannar på under tre veckor. Borrningen under järnvägen är ett mindre projekt som Halmstad Kommun avropat mot ramavtal med Styrud inför kommande stora omläggningar. 

När det gäller ledningsbyggande i tätort har schaktfritt ledningsbyggande uppenbara fördelar med minimala störningar på trafik och omgivande näringsverksamhet. Och när det kommer till ledningsdragning under järnväg är schaktfritt egentligen det enda alternativet.