Skip to main content

Vattenfall väljer Styrud för effektivt ledningsbyggande

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 15:10 CEST

Styrud har tecknat ett rikstäckande ramavtal med Vattenfall gällande schaktfritt ledningsbyggande i hela landet. Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten med huvudprodukter som el, värme och gas. Investeringstakten i södra Sverige ligger kvar på samma nivå som föregående år, men när det gäller Norrland har man fått extra anslag för en större satsning.

Det är stor variation på behov och markförhållanden i landet och en viktig aspekt har varit att finna en leverantör med ett brett utbud av metoder och kunnande. Vattenfalls vision är att vara ett av de ledande företagen när det gäller utveckling av miljömässigt hållbar energiproduktion och ambitionen är att all verksamhet inom koncernen bedrivs så effektivt som möjligt. 

Ett samarbete med Styrud innebär en satsning på schaktfritt ledningsbyggande, som ger stora fördelar såväl ekonomiskt som miljömässigt i jämförelse med grävda ledningssträckor.

Anders Jacobsson på Styrud är en av dem som varit delaktig i förhandlingarna. Han är mycket glad över förtroendet det nya ramavtalet innebär.

-  Framför allt ser vi fram emot att ta tag i utmaningarna i Norrland och visa framfötterna där. Styrud har haft störst efterfrågan på schaktfria lösningar i storstadsregionerna i södra halvan av Sverige men nu ökar närvaron även i norr, där vi utgår från både Sundsvall, Jörn och Kiruna.

Avtalet börjar gälla den 1 juli och de metoder som, beroende på syfte och markförhållande, främst kommer att vara aktuella är jordraket, styrd borrning och hammarborrning.


Sedan 70-talet har avancerad borrning varit Styruds ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfri ledningsbyggnad, grundläggning och entreprenadborrning, brunnar för bergvärme och vatten samt gruvborrning och prospektering. Med kontor på 12 platser från Kiruna i Norr till Malmö i söder och Helsingfors i öst når vi snabbt och effektivt våra kunder.