Skip to main content

Idéerna ska utvecklas för att bygga demokratiska städer med konst och kultur som verktyg!

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 10:24 CEST

Illustration Ana Gonçalves projekt "The Ageless City"

Subtopia gästas 31 maj - 14 juni av två idémakare för residens på företagsinkubatorn KLUMP Subtopia.

Residensprogrammet BiR (Business in Recidence) första två deltagare Ana Gonçalves (Portugal) och Laura M. Pana (Nederländerna) anländer Botkyrka i slutet av maj för att under två veckor fördjupa sig mer i sina projekt.

I september 2015 samlades 50 stycken konstnärer, aktivister och entreprenörer från hela Europa i ett projektet Idea Camp med temat ”Build the City”. Under tre dagar arbetades det fram nya idéer om hur man med hjälp av konst och kultur kan bygga städer på ett mer demokratiskt sätt. 25 idéer fick, efter Idea Camp, ett ”Research och Development”-stöd på 10 000 € för att ta sina idéer ännu längre och nu ska idéerna vidareutvecklas. Två av dessa personer kommer nu till Subtopia för att inspireras, lära sig och vidareutveckla sina idéer!

Ana Gonçalves är lektor vid Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies (ESHTE) och forskare vid Centrum för Geografiska studier på universitetet i Lissabon. Ana bedriver forskning inom områdena urbana kulturstudier, turism och fritid samt främmande språk för särskilda ändamål. I sitt försöksprojekt The Ageless City forskar hon kring hur man sammanför yngre och äldre invånare från kulturellt och etniskt olika stadsdelar. Tanken är att reflektera över olika sätt att förbättra bevarandet av stadsrum och bevarandet av stadens kulturarv baserad på kreativa metoder. Barn, tonåringar och pensionärer har vanligen mer tid att uppleva staden, men städerna är däremot anpassade för den aktiva medelåldersmänniskan. Ana vill därför lyfta frågan kring hur städerna planeras för att de ska kunna ta emot människor under hela deras livscykel.

Ana ser residenset som en spännande möjlighet att lära sig och samarbeta med olika människor och organisationer med stor erfarenhet av kulturellt arbete och hållbar utveckling. Hon säger att vistelsen på Subtopia säkert kommer att ge ovärderliga insikter som kommer att berika det nuvarande utvecklingsstadiet i hennes projekt.

Laura M. Pana är en social entreprenör, facilitator och kommunikationsspecialist. Hon har en akademisk bakgrund i moderna språk och internationell PR & marknadsföring. Sedan 2014 leder Laura Migrationlab – en ideell organisation som skapar möjligheter för flyktingar, invandrare och lokalbefolkningen att träffas, interagera, samarbeta och inspirera varandra i städer över hela Europa. Migrationlab, som debuterade som en blogg, inspirerades av Lauras egen resa som en rumänsk kvinna som migrerande i Europa.

”Welcome to The Living Room" är ett publikt vardagsrum skapat gemensamt av flyktingar, invandrare och lokalbefolkning i städer över hela Europa. Där kan olika människor i samhället dela berättelser och reflektioner om migration med hjälp av konstnärliga uttryck. Migrationlabs offentliga vardagsrum ger människor med olika berättelser möjlighet att mötas och upptäcka varandra, dela ofiltrerade verkligheter, utmana stereotyper och fördomar och skapa en känsla av tillhörighet. Nu ska Laura vidareutveckla projektet under två veckor på Subtopia. Under BiR (Business in recidence) med organisatoriska och ekonomiska aspekter. Tillexempel hur man effektivt kan driva ett sådant projekt på lång sikt och hur det kan anpassas till olika städer och länder. Laura kommer samtidigt att undersöka möjligheterna att genomföra projektet i Botkyrka och andra städer i Sverige och Skandinavien.

Under residenset kommer The Good Tribe och KLUMP Subtopia att hålla i programmet.

Var: Subtopia, Alby, Botkyrka

När: 31 maj - 14 juni 2016

SUBTOPIA - En plats för alternativ kultur i Alby, Botkyrka!
Subtopia är 15 000 kvm kreativt kluster, ett sätt att tänja gränser och en plats för alternativ kultur i Alby, Botkyrka. Subtopia driver Sveriges scen för samtida cirkus "Hangaren Subtopia" som även är en av Stockholmsområdets största studior för film och tv-inspelningar och produktionsrepetitioner.

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite bättre.

Subtopia har samarbetspartners över hela världen och är del av internationella nätverk som European Cultural Foundation, Trans Europe Halles och Europe Culture Foundation.

Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka och fungerar som centrum för Botkyrka kommuns satsning på kultur och kreativa näringar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.