Skip to main content

Start-Up Stockholm förstärker kompetens inom kreativa näringar med experter från Subtopia

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 13:07 CET

Bild: Klara G

Spelutveckling, mode, design och musik utgör stadigt växande näringar i Sverige. Dessa kulturella och kreativa företags framgångar är en direkt följd av ökningen av digitalt drivna affärsmodeller. I syfte att ytterligare stimulera de här affärsområdena inleder Start-up Stockholm ett samarbete med företagsinkubatorn KLUMP Subtopia i Botkyrka.

-Jag har själv anknytning till Botkyrka och har personlig erfarenhet av den energi som alstras där. Här råder en "Gnosjö-anda" med en potential riktad mot framtiden. På Subtopia finns kompetensen att identifiera och stödja, i Botkyrka finns resurserna, säger Wadih El-Achkar, VD, Start-up Stockholm.

KLUMP Subtopia i Botkyrka är en inkubator och en arbetsplats för innovation och idéer. Här arbetar sedan 2011 entreprenörer med att utveckla sina visioner till hållbara företag inom de kulturella, sociala och kreativa näringarna. KLUMP erbjuder coaching, en bekräftande miljö, ett flexibelt kontor och allt det som kommer med att bli del av klustret Subtopia.

- Vår metod, som vi utvecklat över tid, har varit framgångsrik och vi ser samarbetet som ett viktigt erkännande inte bara för vårt sätt att arbeta, utan också ett genombrott för insikten av betydelsen av kulturellt förankrat entreprenörskap idag, säger Anders Lindgren, verksamhetsledare på KLUMP Subtopia.

Start-Up Stockholm och KLUMP Subtopia kommer att tillgängliggöra respektive organisations rådgivning på plats i Stockholms city och i Alby. Syftet är att ge fler kreativa företag möjlighet att utvecklas och skapa livskraftiga affärsmodeller i Stockholmsregionen.

Enligt researchföretaget Volante omsatte kreativa näringar i Stockholmsregionen förra året 260 miljarder kronor, eller ca 6 procent av BNP. 

Fakta om effekterna av Start-Up Stockholms affärs- och innovationsrådgivning

Start-Up Stockholm är Sveriges största rådgivningscenter inom kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning. Den ideella organisationen har även ett brett seminarieutbud inom olika ämnesområden. Varje år tar 4000 personer del av Start-Up Stockholms tjänster utifrån vilka det startas 2600 företag, varav 1400 uppmätts som livskraftiga efter 5 år*.

Läs mer: http://www.startupstockholm.se/om-oss/kort-om-oss/

Fakta om KLUMP Subtopia

KLUMP Subtopia i Botkyrka är en inkubator och en arbetsplats för innovation och idéer. KLUMP är en del av Subtopia som är ett av Sveriges största kluster av kulturföretag. De som är med är idébärare som är en resurs och själva grundförutsättningen för att en idé ska realiseras. KLUMPs coachning är inriktad på att stärka individens vilja och förmåga att realisera idén.

Läs mer: http://www.subtopia.se/utvecklas/inkubator-klump-subtopia/

För mer information, kontakta

Marknadsansvarig Start-Up Stockholm: Johanna Pihl +46 72-306 03 10 johanna.pihl@startupstockholm.se

Kommmunkationsansvarig Subtopia: Paulina Sokolow +46 073-960 70 23
paulina.sokolow@subtopia.se

Länkad information

Ur research bolaget Volantes senaste bearbetning av statistik från SCB 2014: 

De kulturella och kreativa näringarnas kärna utgörs av de personer och företag som har ett kreativt skapande i fokus, exempelvis filmare, författare, konstnärer och musiker. Inom hela sektorn finns dessutom verksamheter som producerar, distribuerar, säljer och stöttar.

Anställda. Antal anställda inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige uppgår till nära 200 000 heltidstjänster.

Företagande. 148 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna och antalet ökade med i genomsnitt 3,3 procent per år mellan 2007 och 2014. Nästan 80 procent av företagen är enmansföretag och 98 procent har 0 – 9 anställda. Endast 0,1 procent av företagen har 200 anställda eller fler.

Omsättning. De kulturella och kreativa näringarna omsatte 458 miljarder kronor år 2014, en ökning med 5 procent sedan föregående år. Sett över en längre tidsperiod, 2007-2014 har sektorn vuxit med 14 procent, näringslivet som helhet har vuxit med 12 procent.

Bidrag till BNP. Förädlingsvärdet inom de kulturella och kreativa näringarna uppgick till 164,5 miljarder kronor år 2014, en ökning med drygt 8 procent sedan föregående år. Det motsvarar cirka 4 procent av Sveriges BNP.

SUBTOPIA - En plats för alternativ kultur i Alby, Botkyrka!
Subtopia är 15 000 kvm kreativt kluster, ett sätt att tänja gränser och en plats för alternativ kultur i Alby, Botkyrka. Subtopia driver Sveriges scen för samtida cirkus "Hangaren Subtopia" som även är en av Stockholmsområdets största studior för film och tv-inspelningar och produktionsrepetitioner.

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite bättre.

Subtopia har samarbetspartners över hela världen och är del av internationella nätverk som European Cultural Foundation, Trans Europe Halles och Europe Culture Foundation.

Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka och fungerar som centrum för Botkyrka kommuns satsning på kultur och kreativa näringar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.