Skip to main content

Suicide Zeros årsmöte 11 februar 2014 i i Stockholm

Blogginlägg   •   Dec 31, 2013 23:33 CET

Du som medlem hälsas välkommen till Suicide Zeros (fd Suicide Rescues) årsmöte den 11 februari kl 17.00 på Hotel Elite Arcadia (Körsbärsvägen 1) i Stockholm.

I anslutning till årsmötet kommer en öppen föreläsning att hållas av Ludmilla Rosengren och Camilla Henemark. Ludmilla som är läkare och terapeut kommer att prata ur ett professionellt perspektiv, men även som anhörig eftersom hennes dotter tog sitt liv 14 år gammal. Camilla kommer att berätta ur ett patientperspektiv hur det är att leva med självmordstankar. Föreläsningen håller på mellan 18 och 21 på samma plats. För dig som är medlem 2014 är det gratis. För övriga 250 kr. Allt överskott kommer att gå till organisationen.

Föranmälan krävs på kontakt@suicidezero.se för att vi ska kunna anpassa lokalen till behovet. Vi förväntar oss ett stort intresse så hör gärna av dig så fort som möjligt.

Dagordning

1 Årsmötets öppnande

2 Fastställande av dagordning

3 Val av ordförande för årsmötet

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

5 Val av två justerare tillika rösträknare

6 Fråga om årsmötet har blivit i behörig ordning utlyst

7 Fastställande av röstlängd

8 Styrelsens verksamhetsberättelse

9 Revisorernas berättelse

10 Fråga om fastställande av årsredovisningen

11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

13 Val av ordförande, vice ordförande och kassör

14 Val av suppleanter

15 Val av övriga ledamöter och suppleanter

16 Val av revisor

17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedning

18 Fastställande av riktlinjer för valberedningen

19 Val av valberedning och sammankallande

20 Fastställande av verksamhetsplan

21 Fastställande av arvode för styrelsen

22 Styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner

23 Övriga frågor

24 Årsmötets avslutande

Förslag väckt av medlem eller skall inkomma skriftligen senast 30 dagar före mötet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy