Media no image

Ny krav om att anmäla nanomaterial till Kemikalieinspektionen

Nyheter   •   Dec 13, 2017 16:15 CET

Efter 1 januari kommer företag i Sverige att behöva anmäla innehåll av nanomaterial i deras produkter i Kemikalieinspektionens produktregister (enbart avsiktligt tillsatt nanomaterial). Syftet med detta är för att förstå omfattningen av användningen av nanomaterial samt för att samla underlag för eventuella framtida åtgärder (t.ex. ny lagstiftning). Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Efter 1 januari kommer det finnas krav för företag i Sverige att anmäla innehåll av nanomaterial i produkter (enbart avsiktligt tillsatt nanomaterial). Syftet med detta är för att förstå omfattningen av användningen av nanomaterial samt för att samla underlag för framtida åtgärder (t.ex. ny lagstiftning).

Läs vidare »
Media no image

Över hälften av byggherrar/fastighetsägare arbetar med något miljöcertifieringssystem idag

Nyheter   •   Nov 28, 2017 09:36 CET

En ny undersökning av Sverige Bygger visar att 55,8 % av byggherrar/fastighetsägare arbetar med något miljöcertifieringssystem idag. Dessutom uppger nästan 50 % av de svarande byggherrarna/fastighetsägarna att de redan har en uttalad strategi och målsättning att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande och redan har ökat detta de senaste åren. Det segment som sammantaget kan svara upp mot byggherrarnas stora intresse för hållbart/miljömärkt byggande är i första hand leverantörerna.

Undersökningen genomfördes under augusti och september 2017 och totalt svarade ca 3 700 personer. Syftet med undersökningen handlade om att få en aktuell bild hur olika aktörer inom projektmarknaden ser på hållbart byggande utifrån ett antal frågeställningar.

Läs mera om undersökningen här

En ny undersökning av Sverige Bygger visar att ​55,8 % av byggherrar/fastighetsägare arbetar med något miljöcertifieringssystem idag. Det segment som sammantaget kan svara upp mot byggherrarnas stora intresse för hållbart/miljömärkt byggande är i första hand leverantörerna.

Läs vidare »
Vfr9hj7mhug7f3yagubt

Träffa oss på Smarta Städer och Ekobygg

Nyheter   •   Nov 22, 2017 09:53 CET

SundaHus kommer att tala på konferensen Smarta Städer. Kom och lyssna när vi berättar mera om EU-projektet BAMB på torsdag kl 11:45. Dessutom finns vi på plats under båda dagarna i vår monter B:33. Smarta städer är en branschöverskridande mässa för framtidens smarta och hållbara stad.

Media no image

Problemet med telefonväxeln är nu löst

Nyheter   •   Nov 06, 2017 11:03 CET

Under en period har vi haft problem med att vår telefonväxel inte kunnat koppla telefonsamtal till kemister när man har ringt numret 013-21 40 90. Problemet är nu löst och det går bra att välja att bli kopplad till kemister när man ringer numret 013-21 40 90.

Under en period har vi haft problem med att vår telefonväxel inte kunnat koppla telefonsamtal till kemister när man har ringt numret 013-21 40 90. Problemet är nu löst och det går bra att välja att bli kopplad till kemister när man ringer numret 013-21 40 90.

Läs vidare »
Media no image

Tekniska problem med vår telefonväxel

Nyheter   •   Nov 01, 2017 14:19 CET

För tillfället har vi tekniska problem med vår telefonväxel som gör att det inte går att koppla telefonsamtal till kemister när man har ringt numret 013-21 40 90. Söker ni kemister går det bra att ringa på direktnumret för någon av kemisterna.

För tillfället har vi tekniska problem med vår telefonväxel som gör att det inte går att koppla telefonsamtal till kemister när man har ringt numret 013-21 40 90. Söker ni kemister går det bra att ringa på direktnumret för någon av kemisterna .

Läs vidare »
Media no image

Nya priser för bedömningsbeställningar

Nyheter   •   Okt 27, 2017 09:16 CEST

Den 1 november förändras priserna för bedömningsbeställningar i SundaHus. 

Den nya prislistan blir som följande:

 • Standardbeställningar (15 arbetsdagar): 1200 kr/st
 • Expressbeställningar (3 arbetsdagar): 2400 kr/st
 • Ombedömning (15 arbetsdagar): 1200 kr/st
 • Ombedömning (3 arbetsdagar): 2400 kr 

Den 1 november förändras priserna för bedömningsbeställningar i SundaHus. Den nya prislistan blir som följande: Standardbeställningar (15 arbetsdagar): 1200 kr/st Expressbeställningar (3 arbetsdagar): 2400 kr/st Ombedömning (15 arbetsdagar): 1200 kr/st Ombedömning (3 arbetsdagar): 2400 kr

Läs vidare »
Media no image

Nu släpps BREEAM-SE 2017

Nyheter   •   Okt 27, 2017 08:37 CEST

Sweden Green Building Council släpper nu en ny version av manualen för BREEAM-SE. Den nya manualen, BREEAM-SE New Construction 2017, kommer att ersätta den befintliga BREEAM-SE 2013.

BREEAM-SE 2017 är baserad på den internationella BREEAM-manualen från 2016 med anpassningar till svensk lagstiftning, förhållanden och standarder. Några nyheter med BREEAM-SE 2017 är att det nu går att certifiera bl.a. skolor, förskolor och bostäder, att det finns krav om hormonstörande- och riskminskningsämnen samt om farliga ämnen i installationsvaror.

En bevakning (filter) för BREEAM-SE kommer att kunna användas i SundaHus för att underlätta materialval i BREEAM-projekt. Kontakta oss för vidare information.

Registrering mot BREEAM-SE 2017 öppnar den 16 november 2017 och registrering mot nuvarande BREEAM-SE 2013 stänger den 16 december 2017. Från den 16 december blir den nya manualen obligatorisk för alla nya registreringar. 

Sweden Green Building Council släpper nu en ny version av manualen för BREEAM-SE. Den nya manualen, BREEAM-SE New Construction 2017, kommer att ersätta den befintliga BREEAM-SE 2013. Några nyheter med BREEAM-SE 2017 är att det nu går att certifiera bl.a. skolor, förskolor och bostäder, att det finns krav om hormonstörande- och riskminskningsämnen och om farliga ämnen i installationsvaror.

Läs vidare »
Jaj0ooaujz62gw2qn53e

Ny plattform för Materials Passports

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 17:45 CEST

​Ett första prototyp av ett verktyg för att hantera byggnader som materialbanker lanseras idag, Materials Passport Platform. Bakom lansering står EU-projektet Buildings As Material Banks och dess 15 konsortiemedlemmar (www.bamb2020.eu). SundaHus är en av medlemmarna som har arbetat med att ta fram prototypen.

Media no image

EU:s medlemsländer har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jul 05, 2017 08:52 CEST

En majoritet av EU:s medlemsländer har nu godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade dock nej till förslaget eftersom man är rädd för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

Det första förslaget till kriterier för hormonstörande ämnen presenterades i juni 2016. Efter omarbetning har nu en majoritet av medlemsländerna ställt sig bakom förslaget om vetenskapliga kriterier. EU-kommissionens beslut om kriterier gällande hormonstörande ämnen har dragit ut på tiden och Sverige stämde därför EU-kommissionen för passivitet i frågan. Under 2015 fick Sverige rätt i en dom från EU-domstolens tribunal.

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA och kemikaliemyndigheten ECHA har inlett arbetet med att ta fram en vägledning för farobaserad identifiering av hormonstörande ämnen. Man hoppas att vägledningen ska hjälpa sökande företag och myndigheter att identifiera hormonstörande ämnen utifrån de nya kriterierna. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

En majoritet av EU:s medlemsländer har nu godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade dock nej till förslaget eftersom man är rädd för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

Läs vidare »
T4qvwzv2p7bf16x9fyng
Zmz7citktze6tj8wt8id

Folksam lanserar byggmiljöguiden.se i samarbete med SundaHus

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 11:45 CEST

Folksam lanserar idag byggmiljoguiden.se. I nya byggmiljöguiden, som är den tionde i ordningen, bidrar SundaHus med tekniklösning samt information från SundaHus Miljödata.

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • lisaht@sunewtpuodaeoeanshubvtis.stse
 • 013-36 30 75
 • 070-360 67 40

Om SundaHus i Linköping AB (publ)

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet nu och i framtiden

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Adress

 • SundaHus i Linköping AB (publ)
 • Teknikringen 10
 • 583 30 Linköping
 • Vår hemsida