Skip to main content

Fjärrvärmen viktigt svenskt bidrag i arbetet mot 2-gradersmålet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 07:00 CET

Under klimattoppmötet i december i Paris samlades världens länder för att ta fram planer för hur klimatförändringarna ska kunna stoppas. Målet var att få till stånd överenskommelser som gör att vi klarar 2-gradersmålet.

Ett sätt att klara klimatutmaningen är att satsa på utbyggd fjärrvärme och då med förnybara eller återvunna energikällor.

Forskning visar att EU skulle kunna nå klimatmålen på ett enklare och billigare sätt med hjälp av utbyggd fjärrvärme och fjärrkyla, än med andra alternativ. En av de främsta anledningarna är att fjärrvärme tar vara på energin eftersom den görs av sådant som annars skulle gå till spillo.

- Sundsvall Energi är ett utmärkt exempel på hur man tar till vara på energi och därmed resurser genom att återvinna spillvärme. Vårt fjärrvärmesystem bygger redan idag på nästan 100% återvunnen energi från avfallsförbränning och våra industrier, energi som annars skulle gå till spillo direkt ut till naturen säger Nils Nyström, produktansvarig, Sundsvall Energi.

Effektivare energianvändning i alla led och övergång till förnybar energi är kärnan i ett hållbart energisystem.

- I och med det utökade energisamarbetet mellan Sundsvall Energi och SCA där vi tar tillvara på spillvärme har vi minskat oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och därmed uppnått en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år. Det motsvarar samma koldioxidutsläpp som 16.000 stycken bilar på ett år säger Nils Nyström.

Tack vare den klimatsmarta fjärrvärmen från Sundsvall Energi så har vi i regionen lyckats väl i att minska vår miljöbelastning. Ett viktigt bidrag från Sundsvallsregionen att nå 2-gradersmålet.

För mer information, kontakta:
Nils Nyström, produktansvarig, mobil 073-270 78 62

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och avfallsbehandling ska vara bra både för människorna och miljön och bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.