Skip to main content

Första tertialet visar på ett stabilt resultat för Sundsvall Energi

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 07:00 CEST

Den första delårsrapporten visar även i år ett starkt rörelseresultat i paritet med förra året. 48 miljoner i rörelseresultat samt en omsättningsökning på 8 miljoner – både elhandel och fjärrvärme har ökat sin omsättning jämfört med föregående år.

- Vi har fått en gynnsam start även på det här året. Det är förstås glädjande att året börjat så bra och vi ser med tillförsikt fram emot resterande del av året. Under 2016 kommer vi att fortsätta vårt strategiska arbete med fokus på ekonomisk konsolidering, ökad marknadsnärvaro samt kostnadseffektiviseringar, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Företaget ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy