Skip to main content

Nya elkunder ger Mellannorrlands Hospice 25 500 kr

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 06:30 CET

Åsa Pellikka - verksamhetschef Mellannorrlands Hospice, Marcus Hedman - marknadschef och Matthias Brian - specialistläkare i palliativ medicin.

För varje ny kund som tecknade elavtal hos Sundsvall Energi under december månad utlovade bolaget att efterskänka en summa i paritet med årsavgiften till Mellannorrlands Hospice. Utfallet blev glädjande och Sundsvall Energi välkomnar 85 nya kunder som tillsammans med bolaget nu skänker 25 500 kronor till verksamheten.

- Det känns varmt i hjärtat att överlämna denna gåva, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. Vår vision är att verka lokalt och ge Sundsvall energi, så detta går helt i linje med vad vi står och verkar för. Det känns fantastiskt, stort tack till alla som gjorde detta möjligt.


Varje år genomför Sundsvall Energi en kampanj i syfte att dels teckna nya elavtalskunder, dels att stötta lokal verksamhet. I år blev valet Mellannorrlands Hospice som är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede.

- Vi vill tacka Sundsvall Energi och Sundsvallsborna för att de valt att stötta vår verksamhet, säger Åsa Pellikka, verksamhetschef vid Mellannorrlands Hospice. Vi kan aldrig ta bort lidandet, men mildra det. Den här gåvan kommer att gå till att sätta guldkant på tillvaron för våra gäster och närstående vilket innebär att många kommer få ta del av den.

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy