Skip to main content

Det tar tid att förändra och underhålla nya resvanor

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 13:56 CEST

I sex månader fick företag i Uppsala Science Park möjligheten att pröva på miljösmarta alternativ till tjänsteresor med bil. Sex företag deltog och målet var en ökning av alternativa färdsätt och minskade koldioxidutsläpp. Resultatet visar en nettoökning för resor med kollektivtrafik och tillsammans minskade företagen sina koldioxidutsläpp med drygt 3 ton under projektperioden. Långsiktigt motsvarar det en årlig koldioxidbesparing på cirka 8,4 ton jämfört med om resan hade gjorts med bil.

Resor i tjänsten samt till och från jobbet bidrar till företagens koldioxidutsläpp och står därmed för en del av ett företags totala klimatpåverkan. I samverkansprojektet Res Grönt erbjöds företagen i Uppsala Science Park möjligheten att låta tjänstebilen stå och istället använda mer miljösmarta transportsätt i form av grön bilpool och företagskort hos UL som ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Målsättningen var minskade kostnader och minskad klimatpåverkan.

Under projektperioden juni-november 2012 ökade kollektivtrafikresandet i tjänsten med åtta procent. Användandet av privat bil i tjänsten sjönk totalt med en procent när man jämför startvärdet med tre månader efter testperioden.

Resor med kollektivtrafik till och från arbetet ökade med totalt åtta procent vilket motsvarar en ökning av drygt 14 800 resor per år. Andelen som uppgav att de promenerade i tjänsten ökade från fem procent till 70 procent tre månader efter testperioden.

Tre månader efter projektets slut visar dock mätningarna att flera resultat ligger nära ursprungsvärdena även om nettoresultatet är att fler väljer kollektivt:

– Det här var ett unikt och lärorikt samverkansprojekt. Resultatet visar att det tar tid att förändra och underhålla nya resvanor. Därför är det bärande att vi fortsätter informera företag och deras anställda om vilka alternativ till mer klimatsmarta transportalternativ som finns. Många känner inte till att det finns företagsanpassade alternativ till bilen i tjänsten, säger Karin Edenius på UL.

Om projektet Res Grönt:

*Res Grönt är ett samarbetsprojekt mellan Vasakronan, Trafikverket Region Öst, Sunfleet och UL.

*Syftet var erbjuda företag mer klimatsmarta alternativ till traditionella tjänsteresor med bil för att hjälpa företagen att nå sina miljömål.

*Projektet pågick i sex månader under 2012 och har utvärderats under våren 2013. Genom att mäta antalet mil körda med bil hos deltagande företag samt resvanorna hos de anställda före, direkt efter och tre månader efter testperioden har man kunnat mäta eventuella förändringar i resmönster och användandet av bil.

*Sex företag och totalt 722 anställda deltog i projektet.

*Koldioxidutsläppen beräknas ha minskat med tre ton under projektperioden.


För mer information, vänligen kontakta:

Karin Edenius

Ansvarig UL:s företagsförsäljning, Projektledare

Tel: 0738-18 99 61

E-post: karin.edenius@ul.se


Jesper Sundblad

Regionsansvarig Stockholm/Mälardalen, Sunfleet

Tel: 0721-59 20 41

E-post: jesper.sundblad@sunfleet.com


Sunfleet är Sveriges största miljöbilspool med bilpooler på 36 orter i Sverige. Med mer än 700 bilar är Sunfleet norra Europas största bilpool. Sunfleet Carsharing är ägt  av Hertz biluthyrning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information besök gärna www.sunfleet.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy