Skip to main content

​Kraftig bilpoolsökning i Karlstad

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 08:00 CET

Sveriges största bilpoolsaktör, Volvoägda Sunfleet växte kraftigt i Karlstad under 2017. Antalet medlemmar ökade med 36 procent.

Att dela bil blir allt populärare i Karlstad. I takt med att staden förtätas och att allt fler nybyggen väljer att integrera bilpool från start ökar också antalet medlemmar i Sveriges största bilpool. I Karlstad finns det numera numera 270 medlemmar, vilket är en ökning på 36 procent under 2017, jämfört med 2016.

Under 2017 delade Karlstadsborna bil i 30 000 timmar och körde 196 000 kilometer med Sunfleets 14 bilpoolsbilar i Karlstad.

14 nya poolplatser under 2017
I takt med det ökade intresset för bilpool har Sunfleet etablerat två nya poolplats under året på Bilan samt Trädgårdsgatan. Antalet bilpoolsbilar i Karlstad är idag 14 st, vilket är en ökning om 17 procent.

– Utmaningen i Karlstad är att växa på de ställen där efterfrågan ökar, främst i centrala lägen. Vår flaskhals är att hitta platser att etablera våra bilpooler på. Hade vi fått tillgång till fler parkeringsplatser hade vår ökning varit ännu större, säger David Milton, regionansvarig för Sunfleet Mellansverige.

Laddbara platser saknas i Karlstad
Även tillgången på parkeringsplatser med laddmöjlighet för elbilar är en svårighet i Karlstad. Allt fler bilar i Sunfleets bilflotta är laddbara, men i Karlstad finns fortfarande inga, på grund av att det inte går att få tag på parkeringsplatser med laddinfrastruktur.

Bilpoolsökning i hela Sverige
Det var inte bara i Karlstad Sunfleet ökade antalet användare. Trenden visar en ökning i hela landet. Idag har Sunfleet närmre 69 000 medlemmar, en ökning om 43 procent under 2017. Dessa medlemmar delar på ca 1400 bilar på 605 bilpooler. Totalt delades bil i 2,9 miljoner timmar och 26 miljoner kilometer kördes under året.

Sunfleets vd Peter Algurén ser flera orsaker till att bilpoolsmarknaden växer så snabbt just nu.

– Det främsta skälet är att konsumentens syn på bilen håller på att förändras och att bilen går från att vara en ägodel till en tjänst. Ett annat skäl är att bilpool mer eller mindre är standard när nya bostadsområden planeras och byggs. Vi ser också att allt fler företag, myndigheter och kommuner väljer bilpool istället för tjänstebilar, något som gynnar allmänheten på kvällar och helger då bilarna blir tillgängliga för alla, säger Peter Algurén.

För mer information:
Sandra Ryberg, marknadschef Sunfleet: 072-159 20 60
David Milton, ansvarig för Sunfleet Mellansverige: 031–757 65 47

Sunfleet startades 1998 som ett utvecklingssamarbete mellan Volvo och Hertz. 2011 blev Sunfleet ett eget bolag som idag finns på 50 orter i Sverige.

För mer information besök gärna www.sunfleet.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy