Skip to main content

SunGard lanserar delat moln med garanterad kapacitet och hybridmöjligheter

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 11:10 CET

Amerikanska SunGard Availability Services fortsätter att ta fram nya erbjudanden inom infrastruktur som tjänst (IaaS). Sedan i våras erbjuder företaget en privat molntjänst till kunder i Sverige, och nu lanserar SunGard även en delad infrastrukturtjänst. I SunGards delade molnlösning garanteras kunderna en på förhand avtalad kapacitetsnivå som snabbt och temporärt kan skalas upp vid behov. Dessutom erbjuder SunGard en hybridlösning för system som inte kan flyttas upp i molnet.

SunGard Availability Services har beskrivits som utmanare inom cloud computing av analysföretaget Gartner och strävar efter att leda utvecklingen kring IaaS. Med över 30 års erfarenhet inom informationstillgänglighet och kontinuitetsplanering har SunGard en infrastruktur med hög säkerhet och tillgänglighet. Nu lanserar företaget en delad molnlösning till svenska företag utvecklad för att de tryggt ska kunna ta del av alla fördelar som infrastruktur som tjänst erbjuder.

– Runt delade molnlösningar finns det ofta en farhåga att en snabbt ökad efterfrågan och ökad användning från flera kunder samtidigt kan påverka den övergripande prestandan. Vi har därför utformat vår delade infrastrukturtjänst för att möta den oron och erbjuder våra kunder en garanterad kapacitetsnivå som snabbt kan skalas upp vid behov, säger Håkan Björklund, vd för SunGard Availability Services i Sverige.

I SunGards delade IaaS-lösning har kunderna alltid tillgång till en avtalad resurspool där de tilldelas kapacitet på samma sätt som om de hade tillgång till dedikerad hårdvara. Med SunGards ”Flex option” kan kunderna sedan vid behov tillfälligt öka sin kapacitet – inklusive virtuella maskiner och processorer, minne samt lagring – med upp till 100 procent av sin avtalade resurspool. Det innebär att kunderna snabbt och temporärt kan skala upp kapacitet när affärsverksamheten kräver det, samtidigt som de alltid garanteras en avtalad grundnivå.

Många kunders IT-miljöer består också av komplexa infrastrukturer med krävande applikationer – som till exempel plattformar för realtidshandel (ultra-low-latency) – som begränsar organisationernas möjligheter att använda traditionella molntjänster.

SunGard erbjuder därför kunderna en hybridlösning för system som inte kan eller är lämpliga att flytta upp i molnet. Dessa fysiska system kan finnas kvar i kundens egen miljö eller placeras i SunGards svenska datacenters, och kopplas då samman med de resurser som kunden abonnerar på i SunGards IaaS-lösning.

– I en undersökning som SunGard utförde i våras i Storbritannien sa CIO:er att deras huvudsakliga bekymmer kring molnet är riskerna för nedtid, förlorad kontroll och säkerheten kring känslig data. Vår omfattande IaaS-lösning hjälper företag och organisationer att utforska molnets fördelar utan risk eftersom det är byggt utifrån tillgänglighet. SunGards delade moln kombinerar den användar- och kostnadseffektivitet som kommer från en delad arkitektur med en försäkran om exklusiva resurser på en virtuell nivå. Det innebär att kunderna har den skalbarhet som molnlösningar alltid lovar, men i en säker och robust miljö, säger Håkan Björklund.

SunGards IaaS-lösningar utgår från företagets långa erfarenhet inom informationstillgänglighet och expertis inom IT-infrastruktur, från arkitektur till SLA:s, övervaknings- och ledningsprocesser.

För mer information, kontakta:

Mats Norelius, Kvalitetschef på SunGard Availability Services, Sverige (kring frågor om teknik)

Tele: 08-666 32 77

E-post: mats.norelius@sungard.se


Håkan Björklund, vd SunGard Availability Services, Sverige

Mobil: 0705-59 07 86

E-post: hakan.bjorklund@sungard.se

SunGard Availability Services är ett av världens största företag inom haveriberedskap (Disaster Recovery) och IT-infrastrukturtjänster med över 10 000 kunder i USA och Europa.  SunGard har datorhallar och reservarbetsplatser som motsvarar en yta av 480 000 kvadratmeter. Inom haveriberedskap erbjuder SunGard rådgivning, kontinuitetsplanering, backup- och återställningstjänster till kunder inom alla branscher. Därigenom säkras deras tillgång till IT-system och affärskritisk information även vid nödsituationer. SunGard äger också den ledande programvaran for att hantera, utveckla och underhålla företags beredskaps- och kontinuitetsplaner. Inom IT-infrastrukturtjänster levererar SunGard serverplats (colocation), Managed Hosting och Infrastruktur som tjänst (molntjänst IaaS) för att kundernas IT-system alltid ska vara tillgängliga.  SunGard Availability Services ingår i SunGard Inc med 20 000 anställda och en omsättning på 5 miljarder dollar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy