Skip to main content

SunGard lanserar IT-drift i geografiskt åtskilda tvillinghallar för garanterad avbrottsfri ström och kyla

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 11:17 CET

Att säkra sin IT-drift i dubbla och geografiskt åtskilda serverhallar har hittills varit förunnat storföretagen eftersom investeringarna blir för stora. Men nu, när SunGards nya datorhall i Sollentuna invigs, lanserar SunGard miljövänlig IT-drift från två geografiskt separerade tvillinghallar mot SME-marknaden. Kunder som fördelar sin serverpark i SunGards datorhallar i södra och norra Stockholm garanteras en driftmiljö med avbrottsfri ström och kyla - med andra ord en SLA-nivå* på 100 procent. Företagen kan också koppla på tjänster för kommunikation, övervakning och drift.

SunGard Availability Services tvåhallslösning inom colocation möjliggörs genom att SunGards nya datorhall i Sollentuna i norra Stockholm, som invigs idag den 14 februari, är sammankopplad med SunGards serverhall i Sätra som uppfördes så sent som 2009.

– Små- och medelstora företag har sällan råd att investera i dubbla och separata serverhallar trots att det innebär betydligt säkrare IT-drift. Många företag är inte heller ännu bekväma att ta steget fullt ut i molnet, utan vill behålla kontrollen över sin hårdvara men samtidigt slippa tänka på att kontinuerligt investera i egen IT-infrastruktur, säger Håkan Björklund, vd för SunGard Availability i Sverige. Därför har vi byggt två moderna och geografiskt åtskilda datorhallar i Stockholm där företagen kan fördela sin serverpark i båda hallarna för maximal driftsäkerhet, och samtidigt få tillgång till vår långa erfarenhet av drift-, kommunikations- och övervakningstjänster.

Miljövänliga hallar ger grön drift och lägre elkostnader

SunGards datorhall i Sätra blev utsedd till Årets Gröna Datorhall 2009 och den nya datorhallen i Sollentuna har en ännu grönare profil med ett PUE-tal på 1,25, strömförsörjning från vindkraft och kylning via uteluft.

– Vi ska vara ett miljömedvetet val för våra kunder och har kravställt tekniska lösningar som minimerar våra datorhallars energiförbrukning. Det innebär att kunder som väljer IT-drift via vår tvåhallslösning sparar pengar genom minskade elkostnader samtidigt som deras egen IT-drift får en grön profil med hög säkerhet, säger Håkan Björklund.

Riskmedvetenhet och virtualisering drivkrafter bakom tvåhallslösningar

Med servrarna placerade i åtskilda datorhallar, som fungerar som en hall, går det att effektivt prioritera och fördela servrar och system för maximal tillgänglighet. Det sker genom en behovsanalys där lösningen skräddarsys för hitta en ideal mix utifrån verksamhetens kravställningar.

– Med dagens virtualiserade miljöer och förbättrade kommunikationslösningar sker till exempel lastbalansering mellan servrar lika effektivt i två sammankopplade datorhallar som i en datorhall. Skillnaden är att tvåhallslösningen är betydligt säkrare eftersom produktionssystemet finns fysiskt på två separata platser. Det ena kan ta över helt om någonting inträffar kring det andra, även vid yttre händelser som man inte ens kunde föreställa sig. Därför efterfrågar allt fler kunder tvåhallslösningar för sin IT-drift, säger Hardy Lagerberg, teknisk chef på SunGard Availability Services i Sverige.

Backup och återställning i Recovery Center – SunGards tredje hall

Utöver aktiv driftmiljö i två datacenter erbjuder SunGard också backup- och återställningstjänster via sitt Recovery Center på Gärdet i Stockholm. Det innebär att kunderna får tillgång till en helhetslösning för IT-drift och backup i tre geografiskt separerade datorhallar i Stockholm.

– I vårt Recovery Center erbjuder vi en mängd tjänster som förebygger IT-haverier hos våra kunder, till exempel tester att backup går att återläsa och Managed Recovery Program där vi tar hand om företagets hela återställningsprocess. Vi hjälper också kunderna att återläsa och återställa sin IT-drift om någonting inträffar i deras system, och de kan även abonnera på reservarbetsplatser om deras ordinarie arbetsplatser skulle sättas ur spel, säger Håkan Björklund.

SunGards nya serverhall i Sollentuna – DC3 Stockholm Nord – invigs idag den 14 februari 2013.

*SLA – Service Level Agreement, tjänstenivåavtal 


För mer information, kontakta:

Håkan Björklund, vd SunGard Availability Services, Sverige

Mobil: 0705-59 07 86

E-post: hakan.bjorklund@sungard.com

 

Hardy Lagerberg, teknisk chef för SunGard availability Services, Sverige

Mobil: 08-666 32 13

E-post: hardy.lagerberg@sungard.com

 

 

SunGard Availability Services är ett av världens största företag inom haveriberedskap (Disaster Recovery) och IT-infrastrukturtjänster med över 10 000 kunder i USA och Europa. 

SunGard har datorhallar och reservarbetsplatser som motsvarar en yta av 480 000 kvadratmeter. Inom haveriberedskap erbjuder SunGard rådgivning, kontinuitetsplanering, backup- och återställningstjänster till kunder inom alla branscher. Därigenom säkras deras tillgång till IT-system och affärskritisk information även vid nödsituationer. 

SunGard äger också den ledande programvaran for att hantera, utveckla och underhålla företags beredskaps- och kontinuitetsplaner. 

Inom IT-infrastrukturtjänster levererar SunGard serverplats (colocation), Managed Hosting och Infrastruktur som tjänst (molntjänst IaaS) för att kundernas IT-system alltid ska vara tillgängliga.  SunGard Availability Services ingår i SunGard Inc med 20 000 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy